Vooruitbetalingsregeling

uitleg over het proces

De situatie waar we door de coronacrisis in beland zijn, zorgt voor veel onzekerheid. Daarom kunnen zorgaanbieders vanaf mei de continuïteitsregeling aanvragen. Met deze regeling willen Menzis en alle andere zorgverzekeraars de grootste financiële zorgen bij onze zorgaanbieders wegnemen. U kunt een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen wanneer u niet direct betrokken bent bij de zorg aan coronapatiënten én wanneer u de afgelopen weken geconfronteerd bent met een aanzienlijke terugloop van omzet. Zorgaanbieders die écht niet kunnen wachten omdat de financiële nood hoog is, kunnen gefaseerd een vooruitbetaling aanvragen.

De regeling, waarmee specifieke groepen zorgaanbieders sinds enkele weken bij zorgverzekeraars een vooruitbetaling kunnen aanvragen op de continuïteitsbijdrage, sluit vrijdag 8 mei aanstaande om 23.59 uur. Dit is nodig omdat de voorbereiding van de continuïteitsbijdrage-regeling, die vanaf vrijdag 15 mei aanstaande gefaseerd wordt opengesteld, alle aandacht vraagt. Welke beroepsgroepen op welke datum de continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen, wordt binnenkort bekendgemaakt. Hieronder leest u meer informatie over het proces rondom de aanvraag van de vooruitbetaling.

Wat is de doorlooptijd van een aanvraag voor de vooruitbetaling?

Heeft u een aanvraag voor de vooruitbetalingsregeling in Vecozo geplaatst? Uw aanvraag wordt binnen een week beoordeeld. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd gaan we over tot uitbetaling. Voldoet de aanvraag niet aan de voorwaarden dan ontvangt u hier per e-mail bericht over.

Hoe weet ik of mijn aanvraag goedgekeurd of afgewezen is?

 • Goedgekeurde aanvraag: 
  Krijgt u geen bericht in de week na uw aanvraag? Dan is uw aanvraag goedgekeurd. We streven ernaar het bedrag binnen een week over te maken.  
 • Afwijzing aanvraag:
  Voldoet uw aanvraag niet aan de voorwaarden? Dan ontvangt u hier een e-mail binnen een week na aanvraag over.

Hoe snel wordt het bedrag van de vooruitbetaling overgemaakt?

We streven ernaar het bedrag binnen een week over te maken, op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. De betaling wordt op praktijk-/ instellingsniveau uitbetaald. 

Hoe is het bedrag van de vooruitbetaling berekend?

Het bedrag van de vooruitbetaling 2020 wordt berekend op basis van gemiddeld uitbetaalde declaraties per maand in 2019. De vooruitbetaling 2020 betreft 70% van de gemiddeld uitbetaalde declaraties per maand in 2019. Op de vooruitbetaling 2020 wordt de waarde van de in april 2020 reeds uitbetaalde en nog uit te betalen declaraties in mindering gebracht. Is dit bedrag hoger dan de drempel van € 250 dan ontvangt u het bedrag van ons.

Totaal uitbetaald aan declaraties in 2019:    € 12.000 
Gemiddeld uitbetaald per maand in 2019:   € 1.000
De vooruitbetaling 2020 (70%):  € 700
Reeds uitbetaalde en nog uit te betalen declaraties in april 2020:  € 200
 U ontvangt van ons:  € 500
Totaal uitbetaald aan declaraties in 2019:   € 12.000 
Gemiddeld uitbetaald per maand in 2019:   € 1.000
De vooruitbetaling 2020 (70%):  € 700
 Reeds uitbetaalde en nog uit te betalen declaraties in april 2020:   € 800 
 U ontvangt van ons:  € 0

U ontvangt van ons geen bijdrage omdat het bedrag van de reeds uitbetaalde en uit te betalen declaraties in april 2020 hoger is dan de vooruitbetaling 2020.

Totaal uitbetaald aan declaraties in 2019:   € 12.000 
Gemiddeld uitbetaald per maand in 2019:   € 1.000
De vooruitbetaling 2020 (70%):  € 700
 Reeds uitbetaalde en nog uit te betalen declaraties in april 2020:   € 500 
 U ontvangt van ons:  € 0

U ontvangt van ons geen bijdrage omdat het verschil tussen de vooruitbetaling 2020 en de reeds uitbetaalde en nog uit te betalen declaraties in april 2020 (€ 200) lager is dan de drempel van € 250.

In welke situaties wordt een aanvraag voor vooruitbetaling afgewezen?

Op basis van de gestelde voorwaarden wordt een vooruitbetaling afgewezen om de volgende redenen:


Financiële reden:
 • het bedrag van de reeds uitbetaalde en nog uit te betalen declaraties in april 2020 is hóger dan de vooruitbetaling of het uit te keren bedrag, na aftrek van de uitbetaalde declaraties,
 • het verschil tussen de vooruitbetaling en de reeds uitbetaalde en nog uit te betalen declaraties in april 2020 is láger dan de drempel van € 250.

Overige redenen:

 • u bent betrokken bij een lopend fraudeonderzoek
 • u bent geregistreerd in het EVR
 • er zijn opvallende resultaten geconstateerd bij uitgevoerde formele/materiële controles
 • er loopt een juridische procedure tussen u en Menzis
 • er zijn opvallende resultaten geconstateerd bij een uitgevoerd fraude onderzoek

Helaas is het voor ons op dit moment niet mogelijk om vragen en uitleg op individueel niveau in behandeling te nemen. Daarom verwijzen wij u graag eerst door naar de voorwaarden die zijn gesteld voor het aanvragen van een vooruitbetaling. U vindt deze voorwaarden op de website van ZN. Ook vindt u hier een overzicht van ‘Veelgestelde vragen en antwoorden’ over de vooruitbetaling en de continuïteitsbijdrage die in mei opengesteld wordt.

Corona-informatie per zorgsoort

Bent u op zoek naar andere informatie over corona? Bekijk dan het overzicht van de meest gestelde van zorgaanbieders rondom corona op dit moment. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Ga naar de informatie-pagina

Veelgestelde vragen

Zorgaanbieders die in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen.
Over deze vooruitbetaling is op 9 april vanuit ZN een brief verstuurd met meer informatie.

 • De vooruitbetaling geldt voor: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.
 • De vooruitbetaling is niet een extra bedrag dat zorgaanbieders ontvangen naast de continuïteitsbijdrage. De vooruitbetaling is alleen een voorschot op de continuïteitsbijdrage. De continuïteitsbijdrage kan in mei worden aangevraagd. We vragen u daarop te wachten als dat enigszins mogelijk is.
 • Belangrijk: vraag alleen een vooruitbetaling aan als dat écht nodig is. De administratieve verwerking daarvan is complex en tijdrovend. Daarom verzoeken we zorgaanbieders om alleen een vooruitbetaling aan te vragen als dat echt niet anders kan. Alleen op die manier krijgen de zorgaanbieders die het écht nodig hebben op tijd hun vooruitbetaling. 
 • De vooruitbetaling kan vanaf 14 april via VECOZO worden aangevraagd. Op de website van ZN leest u meer over het aanmeldproces of kijk op vecozo.nl
 • In de bijlage van ZN leest u de voorwaarden van de regeling.

Download hier de veelgestelde vragen en antwoorden over de regelingen (pdf-bestand).
Kijk voor de meest recente informatie en veelgestelde vragen op de website van ZN.

Zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen. Zorgaanbieders zónder een contract kunnen vanaf woensdag 22 april gefaseerd een vooruitbetaling aanvragen via een aanvraagformulier in het Zorginkoopportaal van VECOZO.
Over deze vooruitbetaling is 17 april vanuit ZN een brief verstuurd met meer informatie.

 • De vooruitbetaling geldt voor: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.
 • De vooruitbetaling is niet een extra bedrag dat zorgaanbieders ontvangen naast de continuïteitsbijdrage. De vooruitbetaling is alleen een voorschot op de continuïteitsbijdrage. De continuïteitsbijdrage kan in mei worden aangevraagd. We vragen u daarop te wachten als dat enigszins mogelijk is.
 • Belangrijk: vraag alleen een vooruitbetaling aan als dat écht nodig is. De administratieve verwerking daarvan is complex en tijdrovend. Daarom verzoeken we zorgaanbieders om alleen een vooruitbetaling aan te vragen als dat echt niet anders kan. Alleen op die manier krijgen de zorgaanbieders die het écht nodig hebben op tijd hun vooruitbetaling. 
 • De vooruitbetaling kan vanaf 22 april via VECOZO worden aangevraagd. Op de website van ZN leest u meer over het aanmeldprocesof kijk op vecozo.nl
 • In de bijlage van ZN leest u de voorwaarden van de regeling.

Download hier de veelgestelde vragen en antwoorden over de regelingen (pdf-bestand).
Kijk voor de meest recente informatie en veelgestelde vragen op de website van ZN

De vooruitbetaling kan gefaseerd via VECOZO worden aangevraagd. Meer informatie over het aanvraagproces leest u op vecozo.nl

 • Gecontracteerde zorgaanbieders: fysiotherapie vanaf 14 april, mondzorg vanaf 16 april, overige sectoren vanaf 20 april. 
 • Niet-gecontracteerde zorgaanbieders: fysiotherapie vanaf 22 april, mondzorg vanaf 24 april, overige sectoren vanaf 28 april.

Om de betaling zo eenduidig mogelijk te laten plaatsvinden, verrekenen we de vooruitbetaling alleen met de continuïteitsbijdrage.

Wanneer het bedrag van de continuïteitsbijdrage hoger is dan de vooruitbetaling dan wordt het restant bedrag aan u overgemaakt. Is het bedrag van de continuïteitsbijdrage lager dan de vooruitbetaling dan vorderen wij het teveel betaalde bedrag bij u terug.

De vooruitbetaling (Menzis, Anderzorg en HEMA) wordt als 1 bedrag vanuit Menzis aan u overgemaakt. U ontvangt dus niet per zorgverzekeraar een bedrag maar voor alle zorgverzekeraars 1 bedrag in totaal. De verrekening vindt plaats met de continuïteitsbijdrage.

Menzis betaalt de vooruitbetalingen op concernniveau uit: Menzis Zorgverzekeraar NV NL21INGB0662752627 UZOVI: 3332

Het eenmalige bedrag wordt op het bankrekeningnummer dat bij ons bekend is gestort. Het gaat om het rekeningnummer waarop ook de reguliere zorgdeclaraties worden uitbetaald. De betaling wordt op praktijk-/ instellingsniveau uitbetaald.

Wanneer uw declaraties normaal via een servicebureau verlopen, dan verlopen ook de vooruitbetaling en continuïteitsbijdrage via het servicebureau. Het servicebureau zal het bedrag aan u overmaken. We verwachten van het servicebureau dat de vooruitbetaling en continuïteitsbijdrage per direct, zonder vertraging, worden doorgestort.

We geven bij de vooruitbetaling in de omschrijving aan dat het om een vooruitbetaling gaat met daarbij de AGB code plus de naam behorende bij de AGB code.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.