Aanvrager

Voor wie wordt waargenomen?

Door wie wordt waargenomen?

Wordt eventuele verbijzondering eveneens waargenomen?

NB: kopie van BIG-registratie bijvoegen en eventueel registratiebewijs verbijzondering

Welke verbijzondering is van toepassing?

Let op! Zijn de bijlagen samen groter dan 10MB, dan kunnen ze helaas niet meegestuurd worden. Gebruik eventueel hiervoor het programma Winzip

Reden van waarneming

Periode van waarneming.

Indien waarneming langer noodzakelijk blijkt, dient u opnieuw een formulier in te zenden.