Start contractering fysiotherapeuten 2019

Vrijdag 19 oktober 2018 start de contractering voor fysiotherapie en oefentherapie. We realiseren ons dat er momenteel veel onvrede heerst in het veld van fysiotherapie. Daarom heeft Menzis donderdag 11 oktober een open dialoog gevoerd met een aantal fysiotherapeuten. We hebben geluisterd naar de uitvoeringsproblemen zoals zij die ervaren bij het zorginkoopbeleid fysiotherapie.

18 oktober 2018

Thema’s als de behandelindex, de tarieven en het klantervaringsonderzoek zijn bijvoorbeeld behandeld. Op deze thema’s hebben we vervolgens een aantal besluiten genomen:

  • Zoals bekend zal de behandelindex in de overeenkomsten 2018-2019 als indexcijfer onderdeel uitmaken van de profielindeling. We gaan de behandelindex niet als afreken-instrument hanteren. Dit houdt in dat we van zorgaanbieders een inspanningsverplichting verwachten om voor het eerst in 2019 binnen bepaalde grenswaarden van de indexcijfer-staffel te blijven. Zorgaanbieders worden dus niet afgerekend op het resultaat van het indexcijfer. Zorgaanbieders met een behandelindex voor 2018 van 150 of hoger (die meer dan 10 Menzis-verzekerden behandelden) vragen we een toelichting te geven op de hoogte van de behandelindex. Op basis van individuele afspraken krijgen ze de gelegenheid om een verbetertraject te starten. Dit verbetertraject duurt minimaal zes maanden en maximaal negen maanden. De uitkomst van dit verbetertraject wordt meegenomen bij de beoordeling voor contractering in 2020.
  • De indexering van tarieven gebeurt op basis van de Consumer Price Index, vastgesteld op 1,4 % voor alle profielen.
  • We vinden het belangrijk dat klantervaring gemeten wordt, maar we stellen geen eisen aan uitzet- en responspercentages voor het klantervaringsonderzoek. Momenteel is landelijk besloten het klantervaringsonderzoek te laten verlopen middels de PREM. We gaan graag verder in gesprek met zorgaanbieders over mogelijke alternatieven.

Contractaanbod 2019

De hierboven genoemde besluiten zijn in het contractaanbod voor 2019 verwerkt. Dit aanbod bieden we vanaf 19 oktober aan de zorgaanbieders aan waarvan het huidige contract eind dit jaar eindigt.

Constructieve samenwerking

De komende maanden vervolgen we de dialoogsessies in onze kernregio’s. Dit om samen te werken aan goede en betaalbare zorg voor de toekomst en om tijdig met elkaar het gesprek aan te gaan over het zorginkoopbeleid. We hopen op een prettige en constructieve samenwerking.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy