Bereiken van het omzetplafond

Menzis heeft ten aanzien van de verzekerden met een zuivere restitutieverzekering (verzekerden met een Basis Vrij polis) het beleid met ingang van 1 januari 2016 aangepast en verruimd.

1 november 2016

In de overeenkomst 2016 zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van het bedrag dat uw organisatie maximaal in rekening kan brengen voor dbc’s die in 2016 geopend worden, het zogenaamde omzetplafond.


Aanpassing beleid Menzis Basis Vrij

Kosten van zorg verleend aan verzekerden met een Basis Vrij polis die gedeclareerd worden nadat het omzetplafond is bereikt, zullen niet worden meegenomen in het omzetplafond. Dat betekent dat wanneer uw organisatie het omzetplafond bereikt, u verzekerden met een Basis Vrij polis in zorg kunt blijven nemen. De declaraties van deze zorg zullen worden vergoed tegen het tarief zoals opgenomen in de overeenkomst. Het peilmoment voor dat omzetplafond is het moment van openen van de dbc’s (en de bijbehorende schadelast). Voor de andere afspraken inzake de eindafrekening 2016 tellen deze verzekerden gewoon mee. 

Geen aanpassingen in beleid andere basisverzekeringen van Menzis
Ten aanzien van alle andere basisverzekeringen van Menzis blijft het beleid ongewijzigd. Dit betekent dat alle geleverde zorg na het bereiken van het omzetplafond niet wordt vergoed. Als uw organisatie het omzetplafond gaat bereiken, dan kunt u de verzekerden verwijzen naar de Menzis Zorgadviseur danwel verwijzen naar een andere door Menzis gecontracteerde zorgaanbieder die nog wel ruimte heeft. Alleen als de verzekerde dat uitdrukkelijk wenst, kunt u de verzekerde ook op de wachtlijst plaatsen tot het volgende contractjaar. Mocht u ervoor kiezen de zorg toch te verlenen terwijl het maximale budget reeds is bereikt, dan valt deze zorg onder het afgesproken budget en kunt u de kosten van de behandeling niet bij de verzekerde in rekening brengen.

 

 
 

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy