Aanlevering ROM-gegevens aan Stichting Benchmark GGZ

 

Naar aanleiding van Kamervragen is door de minister van VWS op 23 maart 2017 aangegeven dat de huidige wijze waarop ROM-gegevens worden aangeleverd bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) (via dubbel pseudonimiseren) geen anonimiseringsmethode is, maar een beveiligingsmaatregel om privacyrisico’s te verkleinen. Dit betekent dat volgens de Autoriteit Persoonsgegevens deze gepseudonimiseerde data nog steeds persoonsgegevens zijn waarop alle regels van de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing zijn.

3 mei 2017

Door dit standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens mogen de ROM-data dus alleen worden verwerkt als daar een wettelijke grondslag voor is. Op dit moment is uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene de enige wettelijke grondslag voor het aanleveren van ROM-data aan SBG. De minister heeft daarom besloten om te onderzoeken of nadere wetgeving nodig is om de doorontwikkeling van kwaliteit binnen de GGZ te blijven ondersteunen.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft GGZ Nederland haar leden per direct geadviseerd de aanlevering van ROM-gegevens aan de SBG te staken tot het moment waarop er een aanvullende wettelijke voorziening is getroffen. Wel wordt geadviseerd om het gebruik van ROM als ondersteunend instrument voor het verlenen van goede zorg in te blijven zetten en zodoende te blijven registreren.

Landelijk overleg

Op dit moment vindt op landelijk niveau overleg plaats over de ontstane situatie. Hierbij worden verschillende opties onderzocht. Tot het moment dat hier meer duidelijkheid over ontstaat, volgt Menzis de lijn van “wel registreren, niet aanleveren”. Dit aangezien de juridische basis voor het aanleveren van ROM-data op dit moment ontbreekt. Dit betekent dat in tegenstelling tot hetgeen in de overeenkomst 2017 is opgenomen, er voorlopig geen ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ hoeven te worden aangeleverd.  

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy