Nieuwe regels voor teleconsulten

Vanaf 1 januari 2018 is het beleid voor teleconsulten - consulten op afstand - anders dan voorheen.

14 december 2017

Per 1 januari 2018 zijn een aantal zorgactiviteiten inzake e-health vastgesteld:

  • Screen to screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek (190161)
  • Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190162)
  • Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190163)

Het wordt mogelijk om een zorgtraject met zorg op afstand te starten, mits ergens in het initiële DBC-zorgproduct een fysiek face-to-face contact plaatsvindt met de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert. Dit face-to-face contact is vereist om de kwaliteit van zorg te borgen. Bovenstaande prestaties vervangen de eerdere zorgactiviteiten 'screen to screen beeldcontact ter vervanging van een fysiek herhaalconsult ' (190019) en 'teleconsult' (190025).

Vanaf 1 januari 2018 eindigt de zorgactiviteit teleconsult en kunnen zorgaanbieders specifieke zorgactiviteiten voor belconsulten en schriftelijke consulten registreren. Voorwaarde is wel dat het consult zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een regulier herhaal-polikliniekbezoek wordt geboden. Zo kan met een belconsult of schriftelijke consultatie ook de beoordeling van diagnostiek op afstand worden gedeclareerd, mits de zorgaanbieder rechtstreeks terugkoppeling geeft aan de patiënt. De nieuwe zorgactiviteiten krijgen dezelfde rol in de afleiding als een polikliniekbezoek, waardoor registratie van één van deze zorgactiviteiten afleidt tot een declarabel DBC-zorgproduct.

Zorgactiviteiten voor het monitoren van patiënten op afstand 

Voordat een zorgaanbieder telemonitoring aanbiedt aan zijn patiënten en de zorgverzekeraar dit vergoedt, dienen zorgaanbieders en zorgverzekeraars een bewuste afweging te maken of de monitoring verzekerde zorg is. Voor het monitoren van patiënten op afstand kan de zorgactiviteit telemonitoring geregistreerd worden wanneer een patiënt continu elektronische gegevens, over bijvoorbeeld het gewicht of bloeddruk, vanuit huis aan het ziekenhuis aanlevert. Het ziekenhuis analyseert deze gegevens en intervenieert als dat medisch noodzakelijk is (afhankelijk van de medische noodzaak/inrichting initiatief). Registratie van enkel deze zorgactiviteit leidt niet tot een declarabel DBC-zorgproduct.

Dat betekent dat de kosten van deze zorg onderdeel uitmaken van DBC-zorgproducten die wel gedeclareerd worden. Als bijvoorbeeld gedurende het telemonitoringstraject nog andere zorg wordt verleend, kan telemonitoring als onderdeel van die DBC-zorgproducten gedeclareerd worden. 

Zorgactiviteiten voor het beoordelen van diagnostiek op verzoek van de huisarts 

Een medisch specialist kan op verzoek van de huisarts diagnostiek beoordelen. Dit gebeurt meestal via digitale uitwisseling van gegevens. Voor deze zorg kunnen overige zorgproducten met een max-max tarief gedeclareerd worden (39757, 39929).

Kijk in de Wegwijzer bekostiging e-health van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor meer informatie over het declareren van e-health.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy