Wie mag verwijzen naar medisch specialistische zorg

In het zorginkoopbeled voor behandeljaar 2018 zijn een aantal afspraken veranderd. Bijvoorbeeld welke verwijzing vereist is voor een medisch specialistische behandeling.

14 december 2017

Met ingang van 1 januari 2018 geldt dat een zorgaanbieder medisch specialistische zorg kan verlenen na verwijzing door huisarts, medisch specialist, SEH-arts, verpleegkundig specialist, physician assistant, verloskundige, een specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts), arts in de jeugdgezondheidszorg of een arts verstandelijk gehandicapten.
Bijzonderheden:

  • Als het om oogzorg gaat, mag ook de optometrist of orthoptist verwijzen naar de oogarts;
  • Als het om hoorzorg gaat, mag ook de triage-audicien verwijzen naar de KNO-arts;
  • Als de klachten met het werk te maken hebben, kan de bedrijfsarts ook verwijzen;
  • Voor het plaatsen van tandheelkundige implantaten door een kaakchirurg is vooraf een
    verwijzing van een tandarts nodig.

De zorgaanbieder neemt deze verwijzing op in het patiëntendossier. Verwijzing is niet vereist wanneer er sprake is van een spoedeisende zorgvraag. Een verwijzing mag niet ouder zijn dan één jaar op het moment dat de zorg aanvangt.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy