Continuering machtigingbeleid en de gevolgen voor verzekerden

Per 2019 continueren we ons machtigingenbeleid. Dit heeft gevolgen voor de Menzis- en Anderzorg-verzekerden.

18 oktober 2018

Het voortzetten van ons machtigingenbeleid betekent dat indien een verzekerde van Menzis of Anderzorg die niet voldoet aan de ZG-aanspraak, maar wel op grond van de Zvw-aanspraak aantoonbaar is aangewezen op ZG-zorg, de zorgaanbieder namens de verzekerde toestemming vraagt aan de zorgverzekeraar. We ontvangen daarom graag antwoorden op de volgende vragen:

  1. Welke zorg zal worden ingezet met welk behandeldoel? En voor welke periode?
  2. Waarom moet deze zorg worden ingezet? Graag onderbouwen;
  3. Waarom is de voorgenomen zorginzet het meest passend voor de verzekerde? Graag toelichten.

Vervolgens toetst Menzis bij een dergelijke aanvraag of er bij deze zorg sprake is van een aanspraak op deze zorg vanuit de Zvw en of de zorg zoals geleverd door de ZG-aanbieder hierbij het meest passend is.  

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy