Ouderenzorg

Onze visie op ouderenzorg


Ouderenzorg is een breed begrip. Het gaat niet alleen over de medische zorg aan mensen die een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Het gaat misschien nog wel meer over ouder worden en alles wat daarbij komt kijken. De maatschappij verandert en de overheid verwacht dat een ieder steeds meer zelf regelt en organiseert. Wat wil je later? Waar heb je behoefte aan? Daarmee dus vooruit kijken en jezelf voorbereiden op de toekomst. We zijn zelf verantwoordelijk voor ons leven en de kwaliteit daarvan en daar moeten we dus ook de regie over nemen.

Samenwerking en communicatie

Nu steeds meer ouderen langer thuis wonen is het een uitdaging om passende zorg op de juiste plek te bieden. Samenwerking en communicatie tussen ouderen, hun mantelzorgers en de verschillende professionals is essentieel. Ook een centraal aanspreekpunt dat overzicht houdt over een dergelijk complex netwerk aan zorgverleners is belangrijk.

“Jarenlang was ik mantelzorger van mijn vrouw. Zij kreeg al op jonge leeftijd de diagnose ziekte van Alzheimer. Op het moment dat de diagnose bekend werd, werden we meteen de zorg in getrokken met onderzoeken en behandelingen. Eigenlijk waren we daar nog helemaal niet aan toe. We waren nog jong, ik zat nog in het arbeidsproces. Onze vragen en behoeften lagen op heel ander terrein.”

een mantelzorger

Uitgangspunten

Bij Menzis staat eigen regie van iedereen voorop, ook bij de (kwetsbare) ouderen die thuis wonen. Dit past bij onze visie op leefkracht. Leefkracht staat voor de positieve kracht van gezond leven, voor mentale fitheid, bewust bezig zijn met je gezondheid, voor meedoen in de maatschappij. Op een manier die bij de betreffende oudere past. Als het niet meer lukt om zelf regie te voeren, is het van groot belang dat de oudere wordt ondersteund of dat de regie wordt overgenomen door de omgeving. 

 Om dit mogelijk te maken richt Menzis de inkoop op de volgende uitgangspunten.

Eerste aanspreekpunt

Elke oudere krijgt een eerste professioneel aanspreekpunt (inclusief vervanging), die bij voorkeur te allen tijde aanspreekbaar is voor de oudere, zijn mantelzorg en de betrokken hulpverleners, en daarin eigenaarschap neemt (en krijgt).

Lokale samenwerking

Op lokaal niveau samenwerking organiseren tussen de verschillende zorg- en hulpverleners waarbij rollen en verantwoordelijkheden duidelijk en op elkaar afgestemd zijn ten behoeve van de oudere.

Waardegerichte zorg

Er voor zorgen dat de klanttevredenheid en de (ervaren) kwaliteit toeneemt en dat de totale zorgkosten per oudere in het samenwerkingsgebied gelijk blijft of bij voorkeur daalt.

Wat gaan we doen?

  • We gaan ons inzetten op het beter en slimmer samenwerken rondom de (kwetsbare) oudere, zodat de oudere op een voor hem prettige manier langer thuis kan blijven wonen met een toenemende ondersteunings- en zorgvraag, dit ondanks een krapper wordende arbeidsmarkt
  • We zetten ons in op het verder ontwikkelen van lopende of het oppakken van nieuwe lokale initiatieven voor het verbeteren van ouderenzorg. De kwetsbare oudere is het meest geholpen met een multi-/interdisciplinaire, domein-overstijgende benadering. Om dit te realiseren hebben alle partijen in het veld (ouderen(vertegenwoordiging), aanbieders van ondersteuning en zorg en financiers) elkaar nodig.
  • We nodigen daarvoor lokale (eerstelijns) multidisciplinaire netwerken uit die minimaal bestaan uit vertegenwoordigers van huisartsen, wijkverpleging en gemeentelijk domein om met ons in gesprek te gaan over hun plannen om op lokaal niveau het aanspreekpunt en de organisatie van de ouderenzorg te verbeteren of door te ontwikkelen.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.