Consultaties 2019

Waardegerichte zorginkoop geeft Menzis samen met en voor haar klanten vorm. Daarom zijn we op verschillende manieren in gesprek met klanten, patiënten- en consumentenorganisaties. Daarnaast zijn er individuele gesprekken gevoerd met (branche- en beroepsorganisaties van) zorgaanbieders en patiëntenorganisaties. Ook denken mensen mee via het online platform Medemenz, heeft de ledenraad van Menzis een pro-actieve rol en zien we de kracht van de dialoog op diverse social media. 

Rondetafel zorginkoopbeleid 2019 (6 december 2017)

Eind 2017 hebben we in een rondetafelbijeenkomst gesproken met patiënten- en consumentenorganisaties, maar ook met overheid en toezichthouders. Het doel was om input en feedback te ontvangen op onze visie op zorginkoop 2019 en onze inkoopplannen.

Alle deelnemers waarderen het dat de consultatie al in een vroeg stadium plaatsvindt. Inhoudelijk wordt aangegeven dat de communicatie naar aanbieders over waardegerichte zorginkoop loopt, maar dat de communicatie hierover naar klanten verbeterd kan worden door Menzis. Dit geldt ook voor contractering en de redenen om wel of niet te contracteren. Menzis geeft aan hier in 2018 goed vorm aan te geven.

Deelnemers waarderen de inzet van Menzis op het gebied van eHealth, kwaliteit van zorg, leefkracht en preventie.  Er zijn tijdens de rondetafelgesprekken diverse suggesties gegeven om hier vanuit het inkoopbeleid verder invulling aan te geven. 

Consultaties per zorgsoort

Naast de consultaties met de Ledenraad en patiënten- en consumentenorganisaties, zijn er ook individuele gesprekken gevoerd met (branche- en beroepsorganisaties van) zorgaanbieders en categorale patiëntenorganisaties.

Het inkoopbeleid is besproken en we hebben een groot aantal opmerkingen verwerkt en/of inkoopcriteria aangepast. Via de pagina voor uw zorgsoort houden u op de hoogte. U vindt daar ook documenten en downloads van de bijeenkomsten. 

Naar uw zorgsoort

Ledenraad

De Ledenraad heeft veel input gegeven, een aantal onderwerpen op een rij: 

  • Leden hechten aan de ontwikkeling om te komen tot meerjarenafspraken met GGZ-aanbieders.
  • Ledenraadsleden geven aan signalen te ontvangen dat samenwerking tussen zorg en ondersteuning niet overal soepel verloopt.
  • Leden geven aan signalen te krijgen dat de administratieve lasten in de GGZ te hoog zijn. De Ledenraad pleit ervoor dat Menzis een rol pakt mede via het inkoopbeleid. 
  • Ten aanzien van de ziekenhuizen wordt gevraagd hoe er ruimte blijft voor investering en verbetering in de afspraken. Dit gebeurt op verschillende manieren via de waardegerichte afspraken.
  • Digitalisering is onderwerp van gesprek. Hoe kunnen we versnellen zodat de zorg verbetert en we de maatschappelijke uitdagingen aan kunnen?
  • De leden benadrukken het belang van de mogelijkheden voor maatwerk voor patiënten.
  • Ontwikkel gezamenlijk, deel ideeën!
  • Geef samen beslissen nu sneller vorm.
  • De verschillende suggesties van de ledenraad zijn meegenomen in de uitwerking van het beleid. 

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy