Samenwerken aan toekomstbestendige zorg in de regio, hoe doe je dat eigenlijk?

Samenwerken aan toekomstbestendige zorg in de regio is een complex proces, waarbij veel partijen betrokken zijn. Herinrichting van het zorglandschap vereist immers verbinding en samenwerking in het zorgveld: met zorgaanbieders, zorggebruikers en zorginkopers. Zo’n anderhalf jaar is regioteam midden nu actief in de regio’s Arnhem e.o., Gelderse Vallei en Rivierenland. Tijd voor een terug-, maar ook een vooruitblik met de regiomanagers Patrick Stoteler en Martin Huis in ’t Veld en met projectmanager Bas Verhagen.

Bas:
Het eerste jaar hebben we zelf kennis gemaakt met de regio: hoe ziet de regio eruit qua zorglandschap. Er zijn zogenaamde regiofoto’s gemaakt, waarmee we inzicht hebben gekregen in verschillen in regio’s qua populatie, cultuur en dergelijke. Ook hebben we zorgaanbieders laten interviewen met de hoofdvraag: met welke thema’s zouden we aan de slag moeten gaan?

De uitkomsten van die interviews zijn teruggekoppeld in een zeer inspirerende conferentie. De bedoeling was om terug te geven aan de stakeholders of en welke mogelijkheden men zag om tot verbeteringen in het regionale zorgveld te komen, volgens de triple aim gedachte. Maar tegelijkertijd wilden we tot gerichte thema’s komen en liefst ook al enig commitment krijgen op bepaalde thema’s. Met medewerking van Caransscoop en OOGG hebben we dat verder uitgewerkt. Zo kwamen we tot de thema’s transmurale zorg, ouderenzorg, GGZ en juiste zorg op de juiste plek.

We zien onszelf soms als regisseur, soms faciliterend/ondersteunend aan het proces, afhankelijk van de fase waarin een initiatief zit

bas patrick martin


Patrick: We merken dat elke subregio zijn eigen dynamiek en ontwikkelingsfase kent. In onze regio bestaat niet zozeer externe urgentie zoals in krimpgebieden met dubbele vergrijzing. Dat heeft tot voordeel dat zaken niet met stoom en kokend water hoeven. We zien onszelf soms als regisseur, soms faciliterend/ondersteunend aan het proces, afhankelijk van de fase waarin een initiatief zit. Waar veranderingen plaatsvinden gaat het om intrinsieke motivatie en leiderschap, je hebt te maken met gangmakers, met beroepsinhoudelijke motieven. We proberen op dit energieniveau aan te haken. Waar we zelf energie van krijgen is dat je met een aantal zorgaanbieders een klus klaart .We hebben afgelopen jaar hard gewerkt om vertrouwen te winnen op verschillende niveaus: op bestuurlijk niveau, bij specialisten en bij managers. Men vindt het spannend maar men wil wel meewerken. 


Martin: Los van de uitdaging om met externe partijen de samenwerking aan te gaan, kennen we ook interne uitdagingen: op het gebied van wet- en regelgeving, contracten, contracteerprocessen. Wat we nu gaan doen, daar zijn geen standaardcontracten voor. Die moeten we ontwikkelen, de mogelijkheden verkennen om zorgbudget om te buigen en dat de financiering de zorg volgt. Je ziet op dit moment dat we door de dialoog en het gesprek nu in een volgende fase komen: een fase van concretisering, maar ook van uitvoering. Met elkaar zijn we op zoek naar een systematiek voor ketensamenwerking dat voor uiteenlopende onderwerpen geschikt is. In Arnhem en Ede gaan we dat bijvoorbeeld doen via zorgpaden die, vanuit de patiënt georiënteerd, door de bestaande lijnen heen gaan. We zijn ervan overtuigd dat dat de kwaliteit bevordert en zorgkosten reduceert. De bespaarde zorgkosten willen we deels investeren in innovatie onder andere door ondersteuning van e-health, preventie, het ontwikkelen van speciale programma’s . We moeten daarbij realistisch blijven, dus we pakken per subregio 1 of 2 onderwerpen.

Zo ontwikkelen we onszelf en kunnen we steeds meer toegevoegde waarde bieden

Patrick: We zien onze toegevoegde waarde als zorgverzekeraar ook om vanuit verschillende regio’s met verschillende mensen en verschillende competenties een goede systematiek te ontwikkelen met name gericht op samenwerking en afspraken. Patiënten en patiëntenorganisaties zijn onderdeel van het proces. Daarmee houden we ook rekening in het beleid dat we gaan ontwikkelen. Zo ontwikkelen we onszelf en kunnen we steeds meer toegevoegde waarde voor onze klanten bieden. Elk zorgpad moet bijvoorbeeld 2 of 3 kwalitatieve meetbare uitkomsten bieden, door inhoudelijke experts vastgesteld. Als kwaliteit onder controle is, gaan kosten daarin automatisch mee. Maar de rol van de patiënt zelf is zeker ook belangrijk: zelfmanagement, eigen regie. We zijn ervan overtuigd dat we alleen zo met bestaande en of nieuwe veldpartijen, in een open sfeer, daadwerkelijk resultaat kunnen boeken. Met de toegevoegde waarde voor de patiënt als uitgangspunt.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.