Om in de toekomst kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg te garanderen, zijn er verschillende initiatieven in het veld ontstaan om zorg en ondersteuning in de buurt vorm te geven en daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren en de kosten te verlagen. De minister van VWS ondersteunt deze initiatieven en heeft er een aantal uitgekozen die wellicht uit te breiden zijn naar andere regio’s of vertaald kunnen worden in landelijk beleid. De Proeftuin Populatiemanagement Eerste Lijnen Gezondheidszorg Regio Arnhem in Model (PELGRIM) in Arnhem is er één van.

Onderzoek mogelijkheden populatiemanagement

De proeftuin PELGRIM is opgezet met als doel inzicht te krijgen in de mogelijkheden van populatiemanagement in de regio Arnhem. PELGRIM is een samenwerking tussen Huisartsenzorg Regio Arnhem (de Zorggroep), Zorgverzekeraar Menzis, Zorgbelang en Caransscoop. Er zijn twee interventies uitgewerkt en van start gegaan in de regio: interventie “Bewegingsapparaat” en de interventie “Ouderen na ontslag”.

Evaluatie

De proeftuinen zullen landelijk geëvalueerd worden door het RIVM. Daarnaast vindt er een evaluatie plaats op lokaal niveau op kosten, proces, kwaliteit en patiënttevredenheid. De interventies kunnen bij succes mogelijk worden uitgebreid naar andere regio´s. De verwachting is dat geleidelijk meer interventies gekozen zullen worden op het gebied van diagnostiek, preventie en substitutie.

Lees meer

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy