Samenwerken in de regio op basis van een regionale zorgagenda

Samenwerken aan goede en betaalbare zorg op de juiste plek in de regio is een complex proces, waarbij veel partijen betrokken zijn. Om dit proces te ondersteunen heeft regioteam Menzis Midden het initiatief genomen om samen met betrokken partijen in de regio’s Arnhem e.o., Gelderse Vallei en Rivierenland een gezamenlijke visie en aanpak voor de regio te ontwikkelen.

Gezamenlijke aanpak

Door onder andere toename van het aantal chronisch zieken, vergrijzing en technische mogelijkheden stijgen de kosten van zorg. Alleen met behulp van een gedragen aanpak in de regio kan een omslag gemaakt worden om de zorg anders te organiseren en de zorg betaalbaar, van goede kwaliteit en dichtbij de burger te houden. In de praktijk betekent dit dat de mogelijkheden van verschuiving van zorg van tweede naar eerste naar nulde lijn optimaal benut moeten worden. Elke regio heeft daarbij zijn eigen specifieke kenmerken en aandachtspunten.

Regionale zorgagenda

Samen met de veldpartijen wil Menzis een regionale zorgagenda, met doelen voor 2018, tot stand brengen, waaraan betrokken partners zich willen committeren. Caransscoop, de Regionale Ondersteuningsstructuur actief in de regio Achterhoek, Arnhem en Stedendriehoek, begeleidt daarom als onafhankelijke programmamanager, in samenwerking met OOGG (ROS Gelderse Vallei e.o., Gelderse Rivieren) dit samenwerkingsproces. De werkwijze is om op basis van een goede regioanalyse, de dialoog te voeren met betrokken stakeholders. Om vervolgens samen te werken aan een gedragen regio-aanpak met een duidelijke prioritering.

Onderzoeksfase

De afgelopen periode hebben Caransscoop en OOGG gesprekken gevoerd met diverse stakeholders door middel van interviews. De ambities, urgenties, belangen en dilemma’s die uit de gesprekken naar voren zijn gekomen, worden momenteel in kaart gebracht. Deze onderzoeksresultaten vormen vervolgens de basis voor de verdere ontwikkeling van het samenwerkingsproces, waarin gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid centraal komen te staan. Vanzelfsprekend houden we u hiervan graag op de hoogte.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.