Samenwerking Menzis en gemeenten

Samen met de gemeenten Arnhem, Enschede, Groningen, Den Haag en de regio Achterhoek heeft Menzis een Werkagenda opgesteld met als doel de samenwerking tussen eerstelijnszorg en het sociaal domein van gemeenten handen en voeten te geven. De regio Midden is actief betrokken bij deze samenwerkingsagenda.

Voorbeelden van samenwerkingsthema’s

Concrete voorbeelden van thema’s en projecten die actueel zijn:

  • Inkoop van (niet-toewijsbare) wijkverpleegkundige zorg en de positionering van de wijkverpleegkundige in de sociale wijkteams van gemeenten.
  • Gebiedsgerichte aanpak met als doel dat (kwetsbare) ouderen veilig en met goede kwaliteit van leven zo lang mogelijk in de thuissituatie kunnen blijven wonen.
  • Voorkomen van uitval van mantelzorgers van ouderen met (beginnende) dementie en aansluiting van werkprocessen van professionals uit medisch en sociaal domein daarop.

Regiotafels

Behalve de samenwerkingsagenda participeert Menzis actief in de gemeentelijke regiotafels in de WMO-regio’s Arnhem, Food Valley en Rivierenland. Daarin worden, samen met gemeenten, knelpunten en raakvlakken ten aanzien van de uitvoering van WMO, Zorgverzekeringswet en WLZ besproken. Belangrijk doel is dat klanten van Menzis en inwoners van gemeenten door alle veranderingen niet tussen de wal en het schip terechtkomen.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy