Vraagt u maar een loket voor ouderen

In Bennekom is in 2013, parallel aan de ontwikkeling van een eerstelijns centrum (zorg●bennekom), het initiatief ontstaan om in dit centrum een laagdrempelig loket op te zetten waar ouderen terecht kunnen voor alle vragen op het gebied van ziekte, gezondheid en welzijn. Ouderen en/of hun mantelzorgers kunnen, óf op eigen initiatief óf verwezen door de huisarts/geriater, terecht bij “Vraagt-u-maar”.

Informatie en vroegtijdige signalering

Met dit loket wordt de huisartsenpraktijk ontlast maar kan ook onnodige zorg voorkomen worden. De medewerkers van Vraagt-u-maar zijn goed in staat tot het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen, o.a. door het gebruik van een goede screeningsmethodiek. Daarnaast beschikken zij over een uitgebreid netwerk van samenwerkingspartners op het gebied van zorg en welzijn. In principe vindt er steeds terugkoppeling naar de huisarts plaats, zodat de hulp van Vraagt-u-maar aansluit op de zorgverlening van de huisarts.

Ketenzorginformatiesysteem

Doordat de taken en verantwoordelijkheden binnen en tussen eerstelijnszorg en welzijn beter worden georganiseerd, neemt het aantal verwijzingen door de huisarts naar de tweedelijn nu al af. Ondersteunend hierbij is dat er door betrokkenen vanuit het loket wordt gecommuniceerd via een ketenzorginformatiesysteem (Portavita). Alle eerstelijns hulpverleners in Bennekom kunnen hierdoor nog effectiever relevante informatie rondom ouderen met elkaar delen, zodat er ook beter samengewerkt wordt.

Doorontwikkeling van Vraagt-u-maar

Voor de ontwikkeling van Vraagt-u-maar is gebruik gemaakt van een subsidie van ZonMW en de ondersteuning door de Stichting OOGG, de Regionale Ondersteuningsstructuur voor de eerstelijn in de regio Gelderse Vallei en Gelderse Rivieren. Menzis ondersteunt Vraagt-u-maar financieel en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het loket. Zo wordt dit jaar verdergaande samenwerking met geriaters en de specialist ouderengeneeskunde gerealiseerd. Ook vindt er ondersteuning plaats vanuit de gemeente Ede door middel van een ouderenconsulent en het sociaal team. Deze samenwerking is een belangrijke toevoeging op de functies van Vraagt-u-maar. In 2015 wordt verder gewerkt aan de bekendheid van Vraagt-u-maar. Naast aspecten als zorg en welzijn zal ook meer aandacht geschonken worden aan sociale aspecten, zoals eenzaamheid.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de site van Vraagt-u-maar

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.