Perspectieven op de Regionale Zorgagenda

De zorg goed, betaalbaar en dichtbij de inwoners houden, kan alleen maar regionaal en met zijn allen, vinden we in de regio’s Arnhem e.o., Gelderse Vallei en Gelders Rivierenland. In de inspirerende omgeving van Ouwehands Dierenpark hebben ruim 150 burgers, zorgaanbieders, Menzis en gemeenten tijdens een bijeenkomst op 21 september jl. gewerkt aan het opstellen van een Regionale Zorgagenda. De bijeenkomst werd georganiseerd door Caransscoop, Stichting OOGG en Menzis.

Scope

De Regionale Zorgagenda bevat actiepunten die door implementatie leiden tot een andere inrichting van het regionale zorglandschap waarin o.a. onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis worden voorkomen, de samenwerking tussen de eerste lijn en het ziekenhuis wordt bevorderd en de kwaliteit voor de patiënt omhoog gaat. Dit levert bovendien een bijdrage aan het minder snel stijgen van de zorgkosten zodat deze ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk blijft.

Tijdens de bijeenkomst in september zijn de genodigden op een creatieve manier de dialoog met elkaar aangegaan. De ideeën zijn samengevat in het verslag ‘Perspectieven op de Regionale Zorgagenda Arnhem e.o., Gelderse Vallei en Gelders Rivierenland.’ Daarnaast is een sfeerimpressie gemaakt van de bijeenkomst in de vorm van een korte film.

Terugblik vanuit het regioteam

Kijkend naar de bevindingen van de Invitational Conference en onze vele gesprekken in de regio zien we dat er een sterke behoefte is aan verbinding, helderheid en duidelijkheid over de rol van samenwerkingspartners. Waarbij afstemming tussen en met de verschillende domeinen een aandachtpunt blijft. Ook het delen van data onderling is hierbij een veel geuite wens.

De inhoudelijke issues in de regio zijn: de juiste zorg op de juiste plek, ketensamenwerking binnen ouderenzorg en GGZ, diagnostiek en eerstelijnsbedden. Men wil tevens werken aan substitutie, voor zover ‘evidence based’. Gelijktijdig is er een behoefte aan ‘rust’, aandacht voor werkdruk en financiering van overhead.

We hebben het vertrouwen dat we deze samen met u kunnen realiseren door o.a. een langetermijnvisie, gezamenlijke focus op wederzijdse inspanningen en commitment. De komende tijd wordt per issue het vervolgproces afgestemd en geconcretiseerd. In een volgende nieuwsbrief zullen wij u hier verder over informeren.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.