Samenwerking ziekenhuis Rijnstate

Nieuwsbrief november 2016

Rijnstate en Menzis hebben een intentieverklaring getekend om te komen tot een meerjarige overeenkomst voor de inkoop van ziekenhuiszorg. In deze ‘meerjarenafspraak’ staat een gezamenlijke visie op de zorg in de regio Arnhem en omstreken en de functies van Rijnstate. Er zijn afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat de zorg goed toegankelijk en betaalbaar blijft.


Stabiliteit en zekerheid

Rijnstate is het vertrouwde ziekenhuis voor de inwoners van de regio Arnhem. Ongeveer de helft van de inwoners van de regio die Rijnstate bedient, is bij Menzis verzekerd. Een overeenkomst voor meerdere jaren biedt zowel het ziekenhuis als de inwoners van de regio Arnhem en omstreken stabiliteit en zekerheid. 

Wim van Harten (Rijnstate) en Joris van Eijck (Menzis)

Als ziekenhuis moet je elk jaar met alle zorgverzekeraars een heel onderhandelingstraject door. Als je die rompslomp weet te beperken en we ons in de onderhandeling vooral op de actuele ontwikkelingen in kwaliteit en nieuwe technologie kunnen richten, kunnen we veel slagvaardiger handelen en onze zorg nog beter op de behoeften van onze patiënten inrichten.

Wim van Harten Voorzitter Raad van Bestuur, Rijstate

Toegankelijke en betaalbare zorg
Zowel Rijnstate als Menzis vinden het van groot belang dat de zorg goed toegankelijk én betaalbaar is en blijft voor de inwoners van de regio. Hiervoor is het van belang dat de zorg die verleend wordt, ook daadwerkelijk waarde toevoegt voor de patiënt. Gezamenlijk willen we daarom de komende jaren investeren in zorginnovatie, informatie- en communicatietechnologie en duurzaamheid. In de verdere ontwikkeling van een aantal expertisefuncties van Rijnstate, zodat ook deze topklinische ziekenhuiszorg voor de regio geborgd is.


Zorg dichtbij de patiënt

Ook spreken we samen af hoe een deel van de (chronische en planbare) zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt kan worden verleend, indien mogelijk ook buiten het ziekenhuis. Onder andere over de verdeling van zorg tussen het ziekenhuis en huisartsen (substitutie) op het gebied van oogaandoeningen, huidaandoeningen en zorg voor spieren en gewrichten.


Kwaliteit van zorg

In de samenwerking maken we expliciete afspraken over de kwaliteit van zorg. We stellen een kwaliteitsagenda op waarin we afspreken voor welke zorg we het resultaat en de ervaringen van de patiënt met de behandeling inzichtelijk maken.


Samenwerken op basis van vertrouwen

We gaan werken volgens Horizontaal Toezicht. Hierbij geeft Rijnstate inzicht in de uitvoering van de administratie en maken we eenduidige afspraken over hoe de zorg gedeclareerd wordt. Dat scheelt controle achteraf en de betalingen kunnen sneller. Dit is niet alleen nodig voor een stabiele financiële positie van Rijnstate, maar vooral om onze patiënten en verzekerden eerder duidelijkheid te geven over het effect op het eigen risico.

Rijnstate is een belangrijke partner voor ons in de regio. Veel van onze klanten gaan naar dit ziekenhuis. Daarom zijn we erg blij met deze afspraken. We verbeteren de kwaliteit van de zorg verder en maken we die kwaliteit ook inzichtelijk voor de klant. Een nauwe samenwerking tussen huisartsen en Rijnstate om aandoeningen van patiënten te verhelpen is daarbij cruciaal. Deze afspraak is daarmee een gunstige ontwikkeling voor de inwoners van de regio.

Joris van Eijck Directeur Zorg, Menzis

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.