Regio Noord

Zorg in Noord-Nederland

groningen
De zorg in Noordoost-Groningen staat voor grote uitdagingen. Zo vertrekken in 2016 de ziekenhuizen uit Delfzijl en Winschoten naar een nieuwe locatie in Scheemda West. Maar ook het landelijk beleid heeft invloed op hoe we de zorg samen organiseren. De komende jaren krijgen we te maken met een aantal grote transities op het gebied van de ZvW, AWBZ en WMO. Dit in een regio die vergrijst en ontgroent. Het heeft gevolgen voor de organisatie van de zorg, sociale voorzieningen, scholen en de arbeidsmarkt.

Menzis ziet deze ontwikkelingen als een kans om samen met zorgaanbieders, gemeenten en andere stakeholders de zorg in de regio anders in te richten. Samen kunnen we de effecten van het sluiten van de ziekenhuizen en de transities opvangen. Door nieuwe, verbeterde vormen van zorg te ontwikkelen die aansluiten bij de vraag en mogelijkheden van de regio. Zorg die hoogwaardig, klantgericht en kostenbewust is. Dichtbij waar dat kan, verder weg als het moet.

Menzis voelt zich verantwoordelijk voor het beschikbaar houden van goede zorg voor de inwoners van Noordoost-Groningen. Daarom zetten we in op het versterken van de eerste lijn en het borgen van zorgvoorzieningen in die regio’s die verder weg komen te liggen van het ziekenhuis. We kijken er naar uit om samen met u de zorg voor de inwoners van Noordoost-Groningen toekomstbestendig te maken.

Lees meer over de thema's:

Patiëntenparticipatie

Zorg voor kwetsbare ouderen geriatrie

Martini Ziekenhuis brengt zorg voor oudere patiënt bijeen. Ouderen die te maken hebben met meerdere aandoeningen, hebben vaak zorg nodig die gericht is op hun persoonlijke situatie. Het Martini Ziekenhuis in Groningen brengt die zorg nu bijeen in een nieuwe, speciale eenheid voor deze groep ouderen. lees meer
 

Chronisch hartfalen Martini Ziekenhuis

In het kader van het project “Patiëntenparticipatie chronisch hartfalen” hebben een cardioloog, een consulent Hartfalen, De Hart&Vaatgroep, Zorgbelang Groningen en Menzis gewerkt aan de zorg voor patiënten met chronisch hartfalen en hun naasten. lees meer
 

Meerjarenafspraken

Gezamenlijk doelen vaststellen is echt een verbetering

Margot Scheer, sinds 8 jaar verbonden aan het Martini Ziekenhuis als intensivist op de Intensive Care (IC), is binnen het ziekenhuis lid van de werkstroom kwaliteit. Kwaliteit is een belangrijk onderdeel van de meerjarenafspraken met Menzis. Een bijzonder uitdagend traject en uniek in Nederland. lees meer
 

Meerjarenafspraken met het Martini Ziekenhuis

De meerjarenafspraken tussen Menzis en het Martini Ziekenhuis zijn illustratief voor een andere vorm van zorginkoop met oog voor doelmatigheid én kwaliteit en de juiste zorg op de juiste plaats. Desi Ghauharali, accountmanager Menzis en nauw betrokken bij de totstandkoming van de meerjarenafspraken: lees meer
 

Ouderenzorg

De ondersteuning van ELANN/ROS bij ouderenzorg

In de komende jaren zal met het toenemen van het aantal kwetsbare ouderen het belang van het geriatrisch netwerk steeds duidelijker worden. Het goed organiseren van integrale ouderenzorg vanuit de huisartsenpraktijk vergt een goed werkend en geformaliseerd geriatrische netwerk. ELANN/ROS, als ondersteunende organisatie voor de eerste lijn, helpt sinds 2016 huisartspraktijken bij het vorm geven van geriatrische netwerken. lees meer
 

Pilot ‘overbruggingszorg wijkverpleging en ELV tijdens ANW-uren’

Menzis is in samenwerking met een aantal thuiszorgorganisaties een pilot ‘overbruggingszorg wijkverpleging en ELV tijdens ANW-uren’ gestart. De afspraak is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Huisartsenkring/GHC, DDG, Menzis en thuiszorgorganisaties: TSN, Icare, Zorggroep Meander, Zinn, Zonnehuisgroep Noord, UMC thuis. lees meer
 

Verplaatsing Huisartsenpost

Doktersdienst Groningen verhuist eind 2017

De huisartsenpost (HAP) van Doktersdienst Groningen opent naar verwachting in november de deuren van een compleet nieuwe behuizing bij het Martini Ziekenhuis. Dat betekent dat iedereen die met spoed een huisarts nodig heeft in de avond en nacht of tijdens het weekend, dan terecht kan op de locatie bij het Martini Ziekenhuis. De bouw is inmiddels begonnen. Het pand komt bij de huidige ambulance-ingang van het Martini Ziekenhuis. De post op het Damsterdiep sluit. lees meer
 

Walking Football

Hoe zorgen we ervoor dat 60-plussers met plezier ouder worden en mee blijven doen in onze maatschappij? Door mensen samen te brengen, bijvoorbeeld door ze samen te laten voetballen, is ons antwoord. En als het lijf tegensputtert, dan passen we gewoon het tempo aan. Walking Football noemen we dat, of in gewoon Nederlands: wandelvoetbal.

walking football

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.