Welzijn op recept in het Gezondheidscentrum Lewenborg; een update

In onze nieuwsbrief van november 2015 informeerden we u over het project Welzijn op recept in Gezondheidscentrum Lewenborg. Het idee achter het project is dat mensen door meer sportieve, sociale of creatieve activiteiten zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen. Inmiddels zijn de eerste bevindingen bekend.

Het project is gebaseerd op het initiatief Welzijn op recept in Nieuwegein, wat in samenwerking met het Trimbos instituut is ontwikkeld. Het idee om een soortgelijk project op te starten in gezondheidscentrum Lewenborg komt voort uit de samenwerking tussen de gemeente Groningen en Menzis, vanuit de gemeenschappelijke agenda op het gebied van Zorg en Welzijn plus de implementatie van de wijkteams. Zowel de gemeente Groningen als Menzis zijn de opdrachtgevers. De methode van werken is gebaseerd op 6 principes van duurzaam geluk: Positief denken; zingeving in het leven; sociale contacten; hobby’s en genieten; gezond leven en anderen helpen. 24 april jongstleden, één jaar na de start van het project, hebben we met alle betrokkenen gekeken naar de resultaten en bevindingen tot nu toe.

Enkele projectdoelstellingen van het project:
  • Na 2 jaar realisatie van 160 verwijzingen (zie afbeelding) naar de welzijnscoach => Hiervan is 45% gerealiseerd
  • Na 2 jaar zijn er 80 arrangementen afgenomen. Hiervan is 58% gerealiseerd
  • Na 2 jaar zijn er diverse media-uitingen gerealiseerd: dit project heeft boven verwachting veel en positieve aandacht gegenereerd, ruimschoots is deze doelstelling behaald.
  • Het is leuk om te melden dat er vrij recent betrokkenen zijn geïnterviewd door journalisten in opdracht van Movisie. Welzijn op recept Lewenborg zal belicht worden in een boek over sociale interventies. Dit boek zal in het najaar verschijnen!

Integrale manier van werken
Nu er één ervaringsjaar is verstreken zal er tevens onderzocht worden wat deze sociale interventie oplevert in relatie tot de te verwachte zorgconsumptie. Dit wordt in eerste instantie onder begeleiding van onderzoekbureau Pro-mpt opgepakt.

De éxtra verwijsmogelijkheid naar de welzijnscoach voor de zorgaanbieders binnen gezondheidscentrum Lewenborg is gedurende het jaar steeds meer omarmd en geïntegreerd. Er zijn korte lijnen met elkaar en deze integrale manier van samenwerken wordt als zeer prettig ervaren. 
Aan de deelnemers van dit project worden, na verloop van tijd, opnieuw een aantal vragen gesteld over hun welzijn ten opzichte de eerste metingen. Deze scores zijn hoopgevend te noemen.

Al met al dus mooie resultaten. Mocht u meer informatie over dit project willen lezen, dan treft u dit aan op
welzijnopreceptgroningen.nl.


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.