Nieuwsbrief november 2016

Regio Noord

Geachte relatie,

Het najaar is voor Menzis gewoontegetrouw een drukke periode waarin verzekerden zich weer beraden op hun zorgverzekering en waarin we met zorgaanbieders in gesprek zijn over contracten. Hoewel de blik in deze periode op 2017 is gericht, kijken we in de regio al verder in de toekomst. Dit doen we met onze klanten, stakeholders en samenwerkingspartners. Want verandering is noodzakelijk en voor verandering hebben we elkaar nodig.

Trots zijn we in onze regio op het onlangs gesloten meerjarencontract tussen Menzis en het Martini Ziekenhuis. Onderdeel van deze afspraak is om zorg dichterbij te organiseren en tegelijk de kosten te verminderen. Hier hebben we met name ook onze samenwerkingspartners in de eerste lijn voor nodig.
Ook zijn we trots zijn op het feit dat we de afspraken rondom ketenzorg voor de chronische aandoeningen DM Type 2, COPD en VRM voor 2017 inmiddels hebben kunnen afronden. Het resultaat van een zeer prettige en constructieve samenwerking in de regio, waardoor die zorg voor onze Menzis verzekerden geborgd is.

Als vervolg op een eerdere bijeenkomst in Delfzijl hebben we onlangs inwoners in Appingedam geïnformeerd over het veranderende zorglandschap in hun eigen regio. U kunt het verslag lezen van deze avond, waarop we opnieuw heel veel belangstellenden mochten verwelkomen. Verder delen we graag met u een verslag van een busreis voor waarnemende huisartsen en AIOS door de provincie, georganiseerd door ELANN/ROS. Een mooi initiatief om kennis te laten maken met aansprekende voorbeelden van huisartsenzorg in onze regio. We hopen dat de waarnemende huisartsen hierdoor gaan nadenken over overname van een plattelandspraktijk.

In samenwerking met de gemeente Groningen is in de wijk De Wijert een start gemaakt met een pilot voor mensen met ernstige psychische problematiek. Onze regioregisseur Janine Groeneveld vertelt u er meer over. Tenslotte laten we in deze nieuwsbrief Hans de Vroome aan het woord, beleidsadviseur van de gemeenten Veendam & Pekela en projectleider armoedepact BPV. Hij onderstreept het belang van aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving zoals groepen met een laag inkomen. De gemeenten Veendam/ Pekela en Menzis hebben elkaar daarin goed gevonden.

Tot zover enkele mooie voorbeelden van initiatieven in de zorg. In december zult u via een aparte mailing verder geïnformeerd worden over de zorginkoop van het eerstelijnsverblijf (ELV) dat per 1 januari 2017 vanuit de Wet Langdurige Zorg wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet.

Heeft u een innovatief idee waarmee we aantoonbaar de zorgkosten kunnen laten dalen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg? Mail uw idee dan naar zorglandschap@menzis.nl. Ook kunt u hier nieuwe aanmeldingen voor ontvangst van deze nieuwsbrief doorgeven. We nemen uw relatie graag op in ons mailbestand.

Mede namens de collega’s Medisch Specialistische Zorg, GGZ en Langdurige Zorg,

Regioteam Noord

Etty ter Steeg (regiomanager)
Marcel Bosma (senior zorginkoper wijkverpleging)
Natasja Huting (projectmanager)
Carola Janssen (projectmanager)

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.