Een sterk, herstel ondersteunend, GGZ netwerk in de wijk

Regio Noord


In de wijk De Wijert in de gemeente Groningen, loopt een pilot voor mensen met ernstige psychische problematiek (EPA) in opdracht van Menzis en de gemeente Groningen en in nauwe samenwerking met Lentis, UMCG, VNN en andere GGZ partijen. In deze pilot wordt gezamenlijk - met alle partners in de wijk én met mensen met een psychische aandoening - een werkwijze ontwikkeld die er voor zorgt dat een solide, herstel ondersteunend, netwerk wordt gevormd in een wijk. Dat betekent dat alle partijen in de wijk elkaar versterken en elkaars ‘specialistische’ kennis op het juiste moment en met de juiste proportionaliteit gebruiken en inzetten om mensen met een ernstige psychische aandoening te ondersteunen waar en wanneer dit nodig is.


Meer verbinding gewenst

In de huidige manier van werken wordt er veel dubbel gedaan. Inwoners/verzekerden met psychiatrische problemen moeten op verschillende plekken, instanties en bij verschillende mensen hun verhaal vertellen. De interventies van professionals, die in veel gevallen niet met elkaar in contact zijn, lopen langs elkaar heen of “bijten” elkaar soms zelfs. Daarbij wordt de (potentiële) verbinding met de inwoners van de wijk veelal gemist. Daarnaast wordt bijvoorbeeld de meer generalistische ondersteuning op levensgebieden die door de decentralisaties bij de gemeente is ondergebracht (voor deze doelgroep), veelal door specialistische (en dus dure) GGZ-professionals georganiseerd en/of uitgevoerd.

Van probleemgericht naar herstelgericht

Tegelijkertijd is er onvoldoende capaciteit om in ‘de wijk’ toegang te bieden tot tijdige psychologische / psychiatrische expertise. Daarbij is de notie van mogelijke terugval bij deze chronische patiënten van belang. Er wordt veel over de persoon met psychiatrische problemen en zijn behandeldoelen gesproken, maar de regie ligt bij de verschillende hulpverleners en niet bij de persoon zelf. De focus ligt op de persoon en zijn probleem en niet op de mogelijkheden die hij/zij zelf ziet in het vinden van oplossingen in het eigen netwerk. Er wordt te veel probleemgericht en te weinig herstelgericht gewerkt.

Pilot

Het doel van de pilot is het herstel van volwassen EPA patiënten te versnellen en te borgen, zodat de effectiviteit van behandeling en begeleiding toeneemt en de zorg- en maatschappelijke kosten afnemen. Dit gebeurt door:

  1. De eigen regie/autonomie van inwoners met EPA aantoonbaar te versterken, gericht op het bereiken van diens gewenste herstelresultaten;
  2. De informele en formele zorg zo dichtbij mogelijk in de wijk(en) te brengen, met behulp van zowel inwoners als professionals;
  3. Het totaal aan benodigde zorg en ondersteuning in de wijk aanbieden, afgestemd op de behoefte van de inwoner met een psychische aandoening en op elkaar.

  4. Dit vraagt om:
    a. het herschikken van de samenwerking en taakverdeling tussen de sociale wijkteams van de gemeente en de GGZ-professional (waaronder FACTteams en BGGZ);
    b. het slechten van financieringsschotten en het ontwikkelen van een passende vorm van financiering.
 Janine Groeneveld   Janine Groeneveld, Regio regisseur

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.