Zorg en ondersteuning voor mensen met lage inkomens in Veendam en Pekela

Regio Noord


Als het gaat om het organiseren van de zorg en ondersteuning voor burgers werken gemeenten en Menzis de afgelopen twee jaar steeds vaker samen. Sinds de Herziening Langdurige Zorg in 2015 zijn de raakvlakken dan ook groter geworden. We hebben een gezamenlijk belang om te zorgen voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning.

Hans de Vroome, beleidsadviseur van de gemeenten Veendam & Pekela en projectleider armoedepact BPV, onderstreept het belang van aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving zoals groepen met een laag inkomen. De gemeenten Veendam, Pekela en Menzis hebben elkaar daarin goed gevonden.

“Al enige jaren kennen de gemeenten Bellingwedde, Pekela en Veendam (BPV) een gezamenlijk breed beleid gericht op armoede bestrijding en zelfredzaamheid. Samen met diverse samenwerkingspartners wordt er met een zogenaamd Armoedepact gewerkt aan een beter bereik van de doelgroepen, het vergroten van het gebruik van voorzieningen en het bieden van toekomstperspectief. Oplossingen worden gezocht door mogelijke samenvoeging van regelingen, meer budget voor armoedebeleid o.a. door voorzieningen in natura en door inzet van ervaringsdeskundigen“. 

Vicieuze cirkel doorbreken

Er is een relatief grote groep die een laag inkomen heeft, een hoge zorgconsumptie en waarbij ook nog vaak sprake is van laaggeletterdheid. Men eet ongezond, er is geen geld voor sporten, is vatbaarder voor depressies en er is grote kans op schulden. En die factoren hebben weer invloed op de mate van sociale uitsluiting. Helaas dreigt dat dan weer over te gaan op een volgende generatie: kinderen gaan niet mee met een schooluitje of worden niet uitgenodigd op verjaardagen. Met het armoedepact willen we samen met anderen die vicieuze cirkel doorbreken

Menzis is een van onze samenwerkingspartners. Voor mensen met een laag inkomen hebben we een eigen collectieve verzekering. Op zich komt iedereen met een laag inkomen (minder dan 1.675,- euro per maand) daarvoor in aanmerking. Het voordeel van deze GarantVerzorgd verzekering is dat men een goede en uitgebreide zorgverzekering heeft tegen lage kosten. Wij als gemeenten betalen daaraan mee en verrekenen deelname aan deze verzekering met andere financieringsregelingen zoals de bijzondere bijstand en/of financiering voor huishoudelijke hulp.

Minder loketten, effectief bereik

Het voordeel is dat mensen met minder “loketten” te maken hebben, je bereikt de goede doelgroepen en je hebt minder met het zogenaamde “zorg mijden” te maken. Dat is vooral voor die groep erg belangrijk. Zo is het verplichte eigen risico meeverzekerd in het pakket dat gericht is op chronisch zieken, die ook nog afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp. Het betekent wel dat we de mensen goede uitleg moeten geven.
De aanmelding voor de verzekering is laagdrempelig, we gaan niet teveel controleren “bij de poort”, met bijvoorbeeld vermogenstoetsen en degelijke. We controleren in een later stadium steekproefsgewijs. 

Hans de Vroome

Eurobudget

“Het aardige van deelname aan deze verzekering is dat Menzis voor elke deelnemer bijdraagt aan een soort “innovatiepot”: het Eurobudget. Dat vind ik heel goed werken, zonder zo’n budget zouden we veel minder kunnen doen. Op dit moment financieren we vanuit dat budget een project waarmee we ook landelijke bekendheid hebben gekregen. Wij leiden mensen die zelf een situatie van armoede of sociaal isolement hebben gekend, na een screening, op om andere mensen te begeleiden. De methodiek is ontwikkeld in Vlaanderen, het Noorderpoortcollege verzorgt de 2- jarige opleiding. Langzamerhand wordt het over de provincie uitgerold. De gedachte erachter is dat we anders met onze doelgroepen moeten gaan communiceren en meer aandacht voor hun leefwereld moeten hebben, naast hun vraag voor een uitkering of andere voorziening.

Gemeenten die bij Menzis een collectieve zorgverzekering hebben voor inwoners met een laag inkomen, kunnen aanspraak maken op een Eurobudget. Met dit budget kan de gemeente maatschappelijke en ondersteunende projecten voor haar inwoners doen. Per gemeente zet Menzis voor elke betalende verzekerde in de collectieve verzekering € 1 per maand opzij in het Eurobudget. De gemeente kan vervolgens aanvragen doen voor financiële ondersteuning vanuit dat budget.

“Wij leven in een zogenaamde “systeemwereld”. Voor een aantal zaken kan men een beroep doen op bijvoorbeeld bijzondere bijstand. Die moet aangevraagd worden, gecontroleerd, er is een apart loket voor, mensen moeten dingen aantonen. Maar vaak zijn de mensen meer geholpen met een gesprek en bij de hand nemen, kijken waar behoefte aan is. Zo’n ervaringsdeskundige zoekt mee naar praktische oplossingen. Voor een kapotte wasmachine bijvoorbeeld kan men in principe bijzondere bijstand aanvragen, met de bijbehorende formulieren. Maar men kan ook samen op zoek gaan naar een andere wasmachine bij ons bekende adressen, kringloopzaken e.d. Die ondersteuning vindt op allerlei manieren plaats. De ervaringsdeskundige kent de weg, maar kent vooral de leefwereld beter en vaak ook de schaamte waarmee men kampt. Stukje bij beetje begeleiden om weer meer in de maatschappij te participeren, dat is het hoofddoel van het Armoedepact".

Sterk uit de armoede

Helaas weten zorgverleners ons nog niet altijd te vinden. We houden wel informatie avonden voor uiteenlopende samenwerkingspartners waaraan Menzis ook meewerkt, maar we willen het bereik vergroten. Met dit artikel wil ik met name ook huisartsen, die door de zorgvraag met onze doelgroep in aanraking komen, wijzen op de mogelijkheden die diverse maatschappelijke organisaties bieden. Op de website Hulpwijzer Pekela kan men nalezen wat dat concreet betekent. “Sterk uit de armoede” is een oproep waaraan we gezamenlijk, met alle zorgaanbieders en organisaties, een bijdrage kunnen leveren!

                Interview: Thea Ripken

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.