Visie op zorginkoop

Samen met zorgaanbieders werken aan waardegerichte zorg voor verzekerden

In een samenleving die continu verandert, zet Menzis zich in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. Voor nu en voor toekomstige generaties. Wij willen meer voor onze klanten betekenen dan alleen het innen van premies en het vergoeden van de zorgkosten. We willen een beweging realiseren van zorg naar gezondheid, en van concurrentie op prijs naar concurrentie op aantoonbare en relevante meerwaarde. Dat doen we door waardegerichte zorginkoop. We kopen zorg in die de beste verhouding heeft tussen gezondheidsuitkomsten die voor de klant relevant zijn (kwaliteit en resultaat) en de kosten voor het leveren van die zorg. 

Kwaliteit

We maken voor een steeds groter deel van de gecontracteerde zorg concrete afspraken over onder meer kwaliteitsmeting, kwaliteitsvergelijking en kwaliteitsverbetering in relatie tot de kosten. 

Lees verder over kwaliteit

Waardegerichte zorginkoop

De belangstelling van de dertig aanbieders die aan dit traject meedoen, geeft voor mij aan dat aanbieders lef hebben en mee willen in de beweging van bekostiging van volume naar bekostiging van waarde.

Ward Bijlsma Programmamanager waardegerichte inkoop

Kosten

De druk op de kosten door ontwikkelingen als de vergrijzing en nieuwe, vaak dure medische technologieën en geneesmiddelen maakt het alleen maar belangrijker om samen te bepalen hoe of waar zorg efficiënter of goedkoper kan. 

Lees verder over kosten

Preferentiebeleid

Kijken we naar de uitgavenontwikkeling voor de verstrekte geneesmiddelen dan valt op dat de vergoeding voor WMG geneesmiddelen gedaald is van €3.532 miljoen in 2011 naar €2.810 miljoen in 2015.   

 . GIPeilingen 2015, Zorginstituut Nederland

Innovatie

Deze nieuwe werkwijze maakt een groot verschil voor COPD-patiënten. Voor hen zijn ziekenhuisbezoeken extra vermoeiend vanwege hun beperkte longinhoud. Bovendien voelen mensen zich door het monitoren op afstand zelfstandiger, zelfverzekerder en veiliger.

Maritha Spekschoor Longverpleegkundig specialist van het Slingeland Ziekenhuis
Lees verder over innovatie

 SamenGezond

Menzis wil een bijdrage leveren aan het oplossen van het maatschappelijke probleem van stijgende zorgkosten, door aandacht te besteden aan het vergroten van het bewustzijn op gezondheid en leefstijl. Zodat de gezondheid van mensen en hun kwaliteit van leven daadwerkelijk verbeteren.

Leefkracht

Ieder mens is uniek en ieder mens wil zijn leven leiden op zijn eigen manier. Maar in één ding zijn we gelijk, we willen ons allemaal energieker, vitaler en zelfverzekerder voelen. Bij Menzis noemen we dat leefkracht’. Menzis gelooft dat er via gezonde gedragsverandering nog veel gezondheidswinst te behalen is.

Lees verder over leefkracht

Aansluiten zorgbehoefte

Het volledige behandeltraject, tot en met de nazorg, moet zijn gericht op het oplossen of verlichten van het probleem van de patiënt. Dat geldt voor zorg in de Zorgverzekeringswet, voor zorg in de Wet Langdurige Zorg, en – in de toekomst - in de verbinding van zorg tussen beide domeinen. 

Lees verder over zorgbehoefte

Meerjarenperspectief

Met een meerjarenperspectief doorbreken we de jaarlijkse rituelen over contractvoorwaarden en prijzen. Dat stelt ons in staat om gezamenlijk vergaande (portfolio)afspraken over kwaliteit te maken en biedt ruimte voor groei op kernactiviteiten, mogelijkheden om zorg dichtbij in de regio te organiseren, innovaties te implementeren en de kosten te verminderen.

Over meerjarenperspectief

Betaalbare zorg

Meerjarenafspraken zijn geen doel op zich, maar geven klanten en zorgaanbieders zekerheid en duidelijkheid gedurende een langere periode. Dat biedt de mogelijkheid om verdergaande doelen voor onze klanten te realiseren op het gebied van kwaliteit en betaalbare zorg.

Desi Ghauharali Accountmanager Menzis

Klantbijeenkomsten

We organiseerden in verschillende regio’s klantbijeenkomsten om samen met onze klanten te praten over thema’s als ouderenzorg, het voorkomen van zorg en de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Met de resultaten van deze bijeenkomsten willen we de manier waarop Menzis zorg inkoopt verbeteren. Klanten kijken zeer positief terug op deze bijeenkomsten.

Lees verder over klantbijeenkomsten

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.