Visie op zorginkoop

Voorbeeldengalerij

Menzis zet zich in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. Voor nu en voor toekomstige generaties.

Van zorg naar gezondheid

We willen een beweging realiseren van zorg naar gezondheid. Een beweging van concurrentie op prijs naar concurrentie op aantoonbare en relevante meerwaarde. Dat doen we door waardegerichte zorginkoop. We kopen zorg in die de beste verhouding heeft tussen gezondheidsuitkomsten die voor de klant relevant zijn (kwaliteit en resultaat) en de kosten voor het leveren van die zorg. 

Betaalbaarheid van de zorg

We willen de zorg goed, toegankelijk én betaalbaar houden. Dit is een uitdaging door ontwikkelingen als de vergrijzing en nieuwe, vaak dure medische technologieën en geneesmiddelen. Daarom is het essentieel om samen te bepalen hoe of waar zorg efficiënter of goedkoper kan.

Onze samenwerkingsprojecten

De zorg in beweging krijgen lukt niet in één keer. Dat lukt ook niet alleen. Daarom zoeken we partners. Patiënten, verzekerden en zorgaanbieders. Samen bepalen we wat nodig is voor een gezonde zorg. Nu en in de toekomst. Graag delen we hier voorbeelden van wat wij dagelijks in samenwerking doen. 

Waardegerichte zorg

  • van zorg naar gezondheid
  • kwaliteit tegen acceptabele kosten
  • samen bepalen we wat belangrijk is
Onze visie op zorg

Gepersonaliseerd behandeladvies

digitale zorg

Binnen de GGZ zijn met Lentis nu via meerjarenovereenkomsten vergaande afspraken gemaakt om de zorg beschikbaar te houden, de kwaliteit van de zorg continu te verbeteren, de zorg modern te organiseren, ruimte te maken voor innovatie en de kosten te beheersen.

De afspraken bieden een goed fundament om cliënten van Lentis zorg te bieden met betere uitkomsten. Juist ook door innovatieve behandelmethodes en door cliënten te ondersteunen bij het zelf maken van keuzes. Patiënten krijgen straks zoveel mogelijk een gepersonaliseerd behandeladvies dat voldoet aan de richtlijnen.

Een voorbeeld van waardegerichte meerjarenafspraken per instelling.

Gezondheidswinst heup en knie

digitale zorg

Met zorgaanbieders op het gebied van heup- en knie-artrose startten we een traject over de kwaliteit van de behandelingen. Deelnemers die elk jaar willen verbeteren, stimuleren we. Met deelnemende zorgaanbieders maken we kwaliteit van zorg en de bijbehorende kosten inzichtelijk.

Zorgaanbieders krijgen op hun beurt de ruimte om de kwaliteit te verbeteren. Die verbeteringen worden goed gemeten, zodat we steeds kunnen kijken of de waarde toeneemt. Zorgaanbieders bieden onderling inzicht in de gemaakte kosten, de geleverde kwaliteit en jaarlijkse verbeterstappen. Zo wordt van elkaar geleerd. 

Een voorbeeld van waardegerichte afspraken van een behandeling.


Minder regels meer wijkverpleging

digitale zorg

Met wijkverplegingsorganisaties Livio en Sensire heeft Menzis meerjarenafspraken gemaakt. We bieden ruimte aan nieuwe vormen van zorg.

Voorheen factureerde de wijkverpleging per vijf minuten. Met deze nieuwe afspraken gaan we uit van een vast bedrag per cliënt per week. Zo dragen we samen bij aan reductie van de administratieve lasten die wijkverpleegkundigen ervaren én aan de kwaliteitsontwikkeling van wijkverpleging.

In 2019 delen we ook data over prestaties met aanbieders van wijkverpleging. Zo helpen we zorgaanbieders om de kwaliteit te verbeteren.  

Een voorbeeld van waardegerichte meerjarenafspraken per instelling.

Minder naar het ziekenhuis, betere zorg

digitale zorg

Met Arts en Zorg werken we aan het verbeteren van zorg in de eerste lijn. We maakten eerder altijd afspraken over de bekostiging per behandeling. Nu hebben we voor alle behandelingen samen afspraken gemaakt. Voor iedere patiënt is er een bedrag beschikbaar, huisartsen zelf bepalen hoe zij de zorg voor die patiënten invullen. Hierdoor ontstaat ruimte om bijvoorbeeld meer tijd te nemen in de spreekkamer, e-health in te zetten of zelfhulpinstrumenten aan te reiken. Menzis geeft huisartsen inzicht in hun verwijsgedrag en we delen de besparingen die dat oplevert.

Als onderdeel van de afspraak onderzoeken we continu de kwaliteit van de zorg. Daalt die kwaliteit, dan daalt ook de beloning.  De eerste resultaten laten zien dat  de afspraken leiden tot betere zorg dichter bij huis, tevredener patiënten en verlaging van zorgkosten.

Een voorbeeld van waardegerichte afspraken voor een populatie in de regio.

Meerjarencontracten met ziekenhuizen

digitale zorg

Menzis gaat over een langere periode samenwerkingsrelaties aan met zorgaanbieders. Met een meerjarenperspectief doorbreken we de jaarlijkse rituelen over contractvoorwaarden en prijzen. 

Innovatie van zorg - Rijnstate

Zowel Rijnstate als Menzis vinden het van groot belang dat de zorg goed toegankelijk én betaalbaar is en blijft voor de inwoners van de regio. Gezamenlijk willen we daarom de komende jaren investeren in zorginnovatie, informatie- en communicatietechnologie en duurzaamheid. In de verdere ontwikkeling van een aantal expertisefuncties van Rijnstate, zodat ook deze topklinische ziekenhuiszorg voor de regio geborgd is.

 Een voorbeeld van waardegerichte meerjarenafspraken per instelling.

Kwaliteitsagenda -Martiniziekenhuis

Met het Martini Ziekenhuis in Groningen zijn in de meerjarenovereenkomst ook afspraken gemaakt over hoe het ziekenhuis de kwaliteit van de zorg verder kan ontwikkelen. Die afspraken staan in een kwaliteitsagenda, die is opgesteld samen met artsen van het ziekenhuis.

Elf speerpunten

Op elf speerpunten (waaronder bijvoorbeeld longaandoeningen, kinderallergie en reuma) kan het ziekenhuis doorgroeien, zonder financiële belemmeringen. Voor de excellente basiszorg worden jaarlijks afspraken gemaakt en voor de acute zorg ontvangt het ziekenhuis een vaststaand bedrag.

Voor de vergoeding van dure geneesmiddelen, zoals medicijnen voor patiënten met reuma of kanker, is afgesproken dat de patiënt altijd het geneesmiddel kan krijgen dat voor hem of haar het meest geschikt is. En er zijn duidelijke afspraken gemaakt over efficiënt gebruik en kosten hiervan.

Een voorbeeld van waardegerichte meerjarenafspraken per instelling.

Toegankelijke zorg in de regio - Rivierenland

Menzis en Ziekenhuis Rivierenland sloten in december 2017 een uniek meerjarencontract voor drie jaar. Het ziekenhuis in Tiel en de zorgverzekeraar nemen met de afspraken gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg in de regio.

De meerjarenafspraken voorkomen dat patiënten voor specialistische zorg onnodig naar andere ziekenhuizen moeten. Ziekenhuis Rivierenland behoudt de poortfunctie in de regio en alleen waar nodig verwijzen artsen door.

Een voorbeeld van waardegerichte meerjarenafspraken per instelling.

Minder naar het ziekenhuis, betere zorg

Met COPD InBeeld verplaatst een deel van de zorg van het ziekenhuis naar de thuisomgeving. Patiënten met COPD meten thuis twee keer per week hun waarden en voeren die in een app op de iPad in. Op afstand controleren de longverpleegkundige van Sensire en de verpleegkundig specialist van het Slingeland Ziekenhuis de waarden.

Dit voorkomt periodieke controles in het ziekenhuis en ook ziekenhuisopnames. Door regelmatige metingen, worden veranderingen snel opgemerkt. Bij een dreigende longaanval analyseren de patiënt en de zorgverleners samen de situatie. Ze bepalen samen welke actie er voor de patiënt nodig is.

COPD InBeeld is een samenwerking tussen het Slingeland Ziekenhuis, Sensire, FocusCura en Menzis . De samenwerking volgt op een pilot waarin het aantal ziekenhuisopnames van COPD-patiënten aanzienlijk verminderde.

 Een voorbeeld van waardegerichte zorg van een behandeling.

Innovatie

Deze nieuwe werkwijze maakt een groot verschil voor COPD-patiënten. Voor hen zijn ziekenhuisbezoeken extra vermoeiend vanwege hun beperkte longinhoud. Bovendien voelen mensen zich door het monitoren op afstand zelfstandiger, zelfverzekerder en veiliger.

Maritha Spekschoor Longverpleegkundig specialist van het Slingeland Ziekenhuis

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy