Aansluiten op zorgbehoefte

Visie op zorginkoop

In onze contractafspraken staat het perspectief van onze verzekerden centraal. Dat gaat om het behandelen van aandoeningen, om het versterken van gezondheid en om preventie. We stimuleren samenwerking tussen zorgaanbieders rondom zorgthema’s – van ziekenhuis tot aan de thuissituatie van de patiënt. Hierbij krijgt zorg voor kwetsbare ouderen extra aandacht.

Zorgpad kwetsbare ouderen

Menzis wil samen met zorgaanbieders de zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren. Het streven is dat bij patiënten van 70 jaar en ouder geen functieverlies optreedt als gevolg van complicaties tijdens een verblijf in het ziekenhuis. Uitgangspunt is dat een ziekenhuis aan alle patiënten van 70 jaar en ouder optimale behandeling en kwalitatief hoogstaande (basis-)zorg kan en moet bieden. Dit is mogelijk door efficiënte herkenning van ouderen met een verhoogd risico, gevolgd door gerichte interventies.

Screening op geriatrische problemen

Bij minimaal 80% van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten van 70 jaar of ouder is de uitkomst vastgelegd in het patiëntendossier van de screening op:

  1. (Verhoogd) risico op delirium;
  2. (Verhoogd) risico op vallen;
  3. (Verhoogd risico op) ondervoeding
  4. Bestaande fysieke beperkingen.

Op alle in de screening geconstateerde risico’s en problemen worden interventies ingezet met als uiteindelijk doel te voorkómen dat bij patiënten van 70 jaar en ouder door een ziekenhuisopname functieverlies optreedt. Dit is protocollair vastgelegd.

Duidelijk omschreven nazorgtraject en regionale afspraken

De zorgaanbieder maakt regionaal ketenafspraken en neemt deel aan een multidisciplinaire overlegstructuur. In deze structuur worden ten minste (werk)afspraken gemaakt over wachttijden, over triage, over informatievoorziening tussen ketenpartners, over casuïstiek én er wordt informatie uitgewisseld over de inhoud en borging van de zorgpaden per doelgroep. De verschillende deelnemende partijen die zich aan die ketenafspraken gecommitteerd hebben - ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum, huisartsen en thuiszorg – staan in de werkafspraken genoemd. Menzis verwacht dat deze werkafspraken in een regionaal convenant tussen partijen zijn vastgelegd.

Lees ook:

De Visie op Zorginkoop van Menzis is opgebouwd aan de hand van zes speerpunten:

Waardegerichte zorginkoop

Samen met en voor onze verzekerden

Samen met zorgaanbieders

Onze visie op zorginkoop

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy