Kosten

Visie op zorginkoop

 

Uiteindelijk bepalen de totale zorgkosten de hoogte van de premie voor onze verzekerden. De komende jaren zullen de zorgkosten verder stijgen door technologische ontwikkelingen, nieuwe dure geneesmiddelen en vergrijzing. Daarom is het belangrijk om de kosten zoveel mogelijk te beheersen. We kiezen daarbij voor een aanpak die moet leiden tot lagere kosten voor de zorg , terwijl de kwaliteit gelijk blijft.


Geneesmiddelen en het preferentiebeleid

Het preferentiebeleid zorgt voor toegankelijke en betaalbare geneesmiddelen voor patiënten. Menzis voert al sinds 2005 preferentiebeleid op geneesmiddelen en is in feite de architect van het preferentiebeleid. Het preferentiebeleid is ingevoerd om de medicijnprijzen omlaag te krijgen. Met behoud van kwaliteit worden zo structureel honderden miljoenen euro’s bespaard. Dat is meer dan 50 euro per premiebetaler per jaar.

Kijken we naar de uitgavenontwikkeling voor de verstrekte geneesmiddelen dan valt op dat de vergoeding (…) voor WMG geneesmiddelen gedaald is van €3.532 miljoen in 2011 naar €2.810 miljoen in 2015. Terwijl het gebruik van geneesmiddelen is toegenomen, zijn de uitgaven juist gedaald. Deze daling kan in belangrijke mate worden toegeschreven aan de prijsverlagingen van vooral generieke geneesmiddelen onder invloed van het door zorgverzekeraars gevoerde preferentiebeleid en de uitbreiding van dit preferentiebeleid naar middelen waarvan het patent de afgelopen jaren afliep.

. GIPeilingen 2015, Zorginstituut Nederland

Succesvol beleid voor generieke geneesmiddelen

Zolang een geneesmiddel ‘in patent’ is, heeft een fabrikant grote invloed op de prijsstelling. Dit vertaalt zich vaak in (te) hoge prijzen. Na het aflopen van een patent zakt de prijs van een geneesmiddel vaak maar beperkt. Hierdoor profiteren patiënten onvoldoende van het uit patent gaan van het geneesmiddel. Tien jaar geleden zijn zorgverzekeraars daarom gestart met preferentiebeleid. Per werkzame stof met dezelfde sterkte en toedieningsweg wijst Menzis één of meer producten aan. Uitsluitend aangewezen producten komen voor vergoeding in aanmerking. Hierdoor realiseren zorgverzekeraars prijsdalingen tot 95% van de oorspronkelijke prijs.


Preferentiebeleid ook bij injecties

In 2017 heeft Menzis het preferentiebeleid ook geïntroduceerd bij methotrexaatinjecties. Per 1 juli 2017 is INJEXATE® aangewezen als preferent middel voor methotrexaatinjecties bij patiënten met ontstekingsziekten zoals reuma, psoriasis en de ziekte van Crohn. Door de aanwijzing zakt de prijs per injectie met ongeveer 40%.

De Visie op Zorginkoop van Menzis is opgebouwd aan de hand van zes speerpunten:

Waardegerichte zorginkoop

Samen met en voor onze verzekerden

Samen met zorgaanbieders

Onze visie op zorginkoop

Extra aandacht voor patient door afspraken Menzis en Arts en Zorg

Vanaf 2018 zijn de huisartsen in de 25 gezondheidscentra van Arts en Zorg minder tijd kwijt aan hun administratie. En dat betekent meer aandacht voor hun patiënten. Deze ontwikkeling komt voort uit afspraken die Arts en Zorg en zorgverzekeraar Menzis met elkaar hebben gemaakt over de financiering van de huisartsenzorg.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy