Meerjarenperspectief

Visie op zorginkoop

 

Menzis gaat over een langere periode samenwerkingsrelaties aan met zorgaanbieders. Met een meerjarenperspectief doorbreken we de jaarlijkse rituelen over contractvoorwaarden en prijzen. Dat stelt ons in staat om gezamenlijk vergaande (portfolio)afspraken over kwaliteit te maken en biedt ruimte voor groei op kernactiviteiten. Ook biedt het meer mogelijkheden om zorg dichtbij in de regio te organiseren, innovaties te implementeren en tegelijkertijd de kosten te verminderen.

De meerjarenafspraken tussen Menzis en het Martini Ziekenhuis zijn illustratief voor een andere vorm van zorginkoop met oog voor doelmatigheid én kwaliteit en de juiste zorg op de juiste plaats.

In essentie komt het er op neer dat Menzis de groei op elf speerpunten, die het ziekenhuis zelf heeft gekozen, ondersteunt. Voor elk speerpunt (waaronder bijvoorbeeld het beweegapparaat, oncologie, longaandoeningen, kinderallergie en reuma) is een ontwikkeltraject afgesproken gericht op kwaliteitsverbetering. Zo moeten er per speerpunt verbeterplannen worden opgesteld en uitgevoerd op basis van uitkomstindicatoren (inclusief door de klant ervaren kwaliteit). Deze continue verbetercyclus moet leiden tot zorg van bovengemiddelde kwaliteit.

Desi

Desi Ghauharali

Accountmanager Menzis

Meerjarenafspraken zijn geen doel op zich, maar geven klanten en zorgaanbieders zekerheid en duidelijkheid gedurende een langere periode. Dat biedt de mogelijkheid om verdergaande doelen voor onze klanten te realiseren op het gebied van kwaliteit en betaalbare zorg.

Een belangrijke uitkomst van dit traject is daarnaast, dat twee organisaties en de medewerkers daarvan elkaar beter leren kennen, meer oog hebben voor elkaars belangen en het gezamenlijk belang. Ook zijn ze continu met elkaar in gesprek over de zorgontwikkelingen in brede zin, in plaats van de nadruk op alleen financiën in de tweede helft van het jaar.

Afspraken over basiszorg

Voor de zorg die niet onder de speerpunten valt, de basiszorg, worden jaarlijks afspraken gemaakt over het zorgaanbod. De juiste zorg op de juiste plaats tegen een hoge kwaliteit en zo laag mogelijke kosten. In de uitvoering kan dit dus betekenen dat het hier gaat om een verschuiving van (basis)zorg van het UMCG naar Martini Ziekenhuis, maar ook over substitutie van ziekenhuiszorg naar de eerstelijns zorg. Voor het laatste is, in samenspraak met de Groninger Huisartsen Coöperatie, een lijst van projecten en initiatieven samengesteld. Op deze lijst staan onder andere ouderenzorg, astma/COPD en cardiologie.

Tot slot zijn afspraken gemaakt om de acute zorg (spoedeisende hulp, operatiecentrum en intensive care) in Groningen beschikbaar te houden en zijn er afspraken gemaakt over efficiënt gebruik en kosten van dure geneesmiddelen.

Hans Feenstra

Bestuursvoorzitter Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis en Menzis delen de verantwoordelijkheid voor de zorg aan inwoners van Groningen.

Vanuit deze verantwoordelijkheid hebben beide partijen het afgelopen jaar gewerkt aan de inhoudelijke en financiële invulling van een langjarige, intensieve samenwerking; een echt partnership dus.

Lees ook:

De Visie op Zorginkoop van Menzis is opgebouwd aan de hand van zes speerpunten:

Waardegerichte zorginkoop

Samen met en voor onze verzekerden

Samen met zorgaanbieders

Onze visie op zorginkoop

Betere GGZ door meerjarencontract met Lentis

Geestelijke gezondheidszorg in Noord-Nederland verder verbeteren én betaalbaar en toegankelijk houden voor patiënten. Dat is het doel van de afspraken die zorgaanbieder Lentis en Menzis hebben gemaakt voor de periode tot 2020. Voor inwoners van Groningen is dankzij de afspraken de toegang tot de GGZ de komende jaren gewaarborgd.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy