Zorginkoopbeleid 2017

Joris van Eijck, directeur Zorg:

Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Menzis is een landelijke zorgverzekeraar en sluit daartoe jaarlijks contracten met zo’n 25.000 zorgaanbieders. Maar om daadwerkelijk samen de kwaliteit te verbeteren en de zorgkosten te beheersen, is meer nodig dan dat. Het is belangrijk dat we samen met zorgaanbieders kijken naar het hele spectrum van zorg en gezondheid, van preventie tot en met hoogcomplexe zorg. In onze kernregio’s neemt Menzis daarom graag een actieve rol. Lees het complete interview.

Download hieronder het Algemeen Zorginkoopbeleid en lees meer over de visie van Menzis op zorg en de speerpunten voor 2017.

Menzis Zorginkoopbeleid 2017Onze visie op zorg

Onze klanten staan centraal in onze zorginkoop. Zij rekenen op ons voor toegang tot kwalitatief goede en betaalbare zorg. Samen met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, onze klanten en andere partners buigen we ons over vragen als “Wat kunnen we doen op het gebied van gezondheid om zo onnodige zorgkosten te voorkomen? Hoe kunnen we met eHealth zelfmanagement stimuleren. En, als mensen zorg nodig hebben, hoe zorgen we dan voor de juiste zorg op de juiste plaats?” Menzis zoekt hierin graag de verbinding door partijen om de tafel te brengen, goede praktijkvoorbeelden naar boven te halen en ondersteuning te bieden. 

De afgelopen jaren heeft Menzis een koers ingezet met een sterkere regionale focus. Hierin werken we vanuit specifieke (klant)vragen en ontwikkelingen in de regio. We richten ons op verschuiving van zorg naar de eerste lijn, het stimuleren van zinnige en zuinige zorg, het participeren in zorgvernieuwingstrajecten en het faciliteren van innovatieve bekostigingsmodellen. Het is nog steeds onze overtuiging dat dit de essentiële elementen zijn om vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, samen met zorgaanbieders, de zorg voor onze klanten duurzaam, kwalitatief goed en betaalbaar te houden.

De dialoog met de klanten gaan we intensiveren, zodat de veranderingen die we met zorgaanbieders doorvoeren, door hen gedragen en/of ingebracht worden. Daarin is het van belang dat de zorg blijft aansluiten bij de veranderende maatschappij.

Mensen leven in een wereld, waarin nieuwe (online) serviceconcepten ontstaan. Gemak, snelheid en nabijheid staan hierin centraal. Ook in de zorg hebben zij deze verwachtingen en willen zij zoveel mogelijk snel vanuit huis of dichtbij huis regelen. Waarom naar de arts gaan als het consult ook met een e-mail of een app kan? Waarom voor niet-complexe zorg naar het ziekenhuis als de zorg net zo goed is om de hoek bij de huisarts? Waarom meerdere artsen na elkaar zien als het ook tegelijkertijd kan? Bij gelijkblijvende kwaliteit is dat prettiger voor de patiënten én de premie die zij betalen.

Belangrijke stappen reeds gezet   

Het afgelopen jaar zijn, in samenspraak of samenwerking met patiëntenorganisaties in alle kernregio’s van Menzis, afspraken gemaakt over de verschuiving van zorg voor mensen met chronische ziekten als Diabetes Type II, COPD en hart- en vaatziekten. Ook rond de behandeling van angst & depressie en van aandoeningen aan het bewegingsapparaat hebben we vorderingen geboekt. Met huisartsen en zorggroepen hebben we afgesproken dat zij deze zorg meer gaan leveren, zodat ziekenhuizen dit niet of minder hoeven te doen. In de periode vanaf 2015 is circa 6% van de zorg, verleend in de tweede lijn, verschoven naar de  eerste lijn. Dit is prettiger voor de patiënt, die de zorg dichterbij huis kan krijgen, en beter voor de beheersing van zorgkosten.

Op het gebied van zorgvernieuwing lopen trajecten rond de aandoening osteoporose en rond integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Daarnaast zijn er pilots gestart in de vorm van meekijkconsulten van specialisten in de eerste lijn en doorverwijzing naar kaderartsen.

  • Om een doelmatige inzet van geneesmiddelen te stimuleren, voert Menzis sinds 2005 het preferentiebeleid. Dit is een belangrijke maatregel gebleken in het verlagen van de fors stijgende farmaciekosten. Dit draagt bij aan een betaalbare premie voor onze klanten, bij gelijkblijvende kwaliteit. 
  • In 2015 hebben we het preferentiebeleid doorgevoerd voor biosimilars. Een biosimilar is een biologisch geneesmiddel dat gelijkwaardig is aan een bestaand biologisch geneesmiddel (het referentieproduct). Als lid van de Initiatiefgroep Biosimilars Nederland, hebben we in 2015 veel aandacht gevraagd voor de kansen en mogelijkheden van het gebruik van biosimilars. Menzis voert dit beleid alleen voor nieuwe gebruikers, overeenkomstig de aanbevelingen van het College Beoordeling Geneesmiddelen. Conform het preferentiebeleid blijft eveneens de ruimte bestaan om af te wijken van het preferente middel bij medische noodzaak. 
  • Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over de prijs en de doelmatige inzet van een nieuw duur geneesmiddel tegen kanker met een leverancier en de HOVON (de stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland). 
  • Binnen de zorginkoop Medisch Specialistische Zorg besteden we meer aandacht aan praktijkvariatie en gepast gebruik van geneesmiddelen. Daarnaast werken we met enkele partnerziekenhuizen in onze kernregio’s projectmatig aan doelmatige zorg. In het zorginkoopbeleid van de Medisch Specialistische Zorg leest u hierover meer.

Menzis participeert sinds 2010 in het initiatief van Zorgverzekeraars Nederland om de kwaliteit van zorg vast te stellen en inzichtelijk te maken. Zorgverzekeraars werken hierin samen met patiëntenorganisaties, (wetenschappelijke) verenigingen van zorgaanbieders en organisaties die zich bezighouden met kwaliteitsregistraties. In eerste instantie richt het programma zich op 30 aandoeningen. Voor 14 aandoeningen is al overeenstemming bereikt over het meten en inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg.Speerpunten 2017


       

In ons inkoopbeleid herkent u onze vier pijlers: substitutie, doelmatigheid, kwaliteit en controle op zorgkosten. Deze zijn niet veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Nieuw hierin is de pijler: meerwaarde voor de klant. Onze klanten willen weten waar ze aan toe zijn in de zorg. Zorg is niet overal hetzelfde en kost niet overal hetzelfde. Die verschillen willen we voor hen inzichtelijk maken, zodat zij hun eigen afwegingen kunnen maken. We vertrouwen op uw medewerking om dit mogelijk te maken. 

In 2017 continueren we de koers die is ingezet, met als doel kwalitatief goede en betaalbare zorg voor onze klanten. Vanuit onze regionale focus breiden we met een aantal zorgaanbieders van geestelijke gezondheidszorg en medisch specialistische zorg de partnerships verder uit. Samen willen we de kwaliteit verbeteren, waar mogelijk de zorg naar de eerste lijn substitueren en het regionale zorglandschap toekomstbestendig maken.

Samengevat:

  • Continuering van huidige koers
  • Samenwerking met kernregio's en gemeenten
  • Vermindering van administratieve lasten

Download hierboven het algemene inkoopbeleid voor meer informatie over de speerpunten voor 2017.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.