Consultaties

Consultaties

Menzis koopt zorg in namens haar klanten. Zij rekenen op ons voor eenvoudige toegang tot kwalitatief goede en betaalbare zorg. Dit kunnen we alleen bieden in nauwe samenwerking met de Ledenraad van Menzis, koepelorganisaties zoals consumentenbond, en patiëntenorganisaties zoals Zorgbelangen en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF). Daarom hebben we hen geconsulteerd over de kaders van het zorginkoopbeleid 2017.

Ledenraad Menzis

Onder de vertegenwoordigers van Menzis in de Ledenraad is een enquête uitgevoerd. De resultaten van de enquête worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het zorginkoopbeleid. De aandachtspunten zijn besproken in de Ledenraadsvergadering van 10 maart 2016. Met de Ledenraad is een uitgebreide dialoog gevoerd aan vier thematafels over de voorgenomen wijzigingen in het inkoopbeleid MSZ, GGZ, eerstelijnszorg en langdurige zorg.

Patiënten- en consumentenorganisaties

Menzis heeft in maart 2016 de volgende organisaties betrokken en geconsulteerd bij het opstellen van het (algemene) zorginkoopbeleid:
  • Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie (NPCF)
  • Zorgbelangen Groningen, Gelderland, Twente en Zuid-Holland
  • Consumentenbond
  • Leven met Kanker
  • Longfonds
  • Diabetes Vereniging Nederland (DVN)

Resultaten

In algemene zin geven de verschillende consultaties aan dat er steun is voor de door Menzis beoogde veranderingen in het (regionale) zorglandschap. Een andere organisatie of inrichting van het zorglandschap wordt gesteund, zolang de continuïteit van zorg en de kwaliteit geborgd is. Echter, de betrokkenheid van klanten/patiënten is een cruciale randvoorwaarde om breed draagvlak te krijgen. Het gaat dan om het tijdig betrekken van klanten/patiënten bij het maken van beleid en bij plannen in de regio, maar ook over het zorgvuldig communiceren over eventuele veranderingen.
Ook is er steun voor beleid en onderhandelingen met aanbieders op grond van financiële argumenten en uiteraard ook op grond van kwaliteit van zorg. Hierbij ligt voor Menzis de uitdaging om hierover naar klanten voldoende transparantie te bieden. Meer duidelijkheid over de keuzes die Menzis maakt, draagt bij aan het vertrouwen dat klanten en patiënten in Menzis hebben. Wel geven verschillende patiëntenorganisaties aan dat er binnen de inkoopafspraken voor aanbieders ruimte moet zijn om op patiëntniveau af te kunnen wijken.

Vanuit de categorale patiëntenorganisaties horen we duidelijk het sigConsunaal dat psychosociale zorg en bijvoorbeeld paramedische zorg zeer relevant zijn om goede uitkomsten van zorg te krijgen. Hierin zijn zeker nog verbeteringen mogelijk. Menzis erkent dit belang en zet zich steeds meer in op het realiseren van meerwaarde voor de klant. Uitkomsten, niet alleen medisch-inhoudelijke, maar gericht op de kwaliteit van leven van patiënten en klanten, moeten in toenemende mate criteria worden om onze inkoopgesprekken en ons inkoopbeleid op te baseren. Hierbij werken we vanuit onze overkoepelende ambitie: de leefkracht van onze verzekerden vergroten. De aandachtspunten leest u in het PDF-document 'Aandachtspunten per organisatie'. 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.