Het belang van waardegericht inkopen

Het belang van waardegericht inkopen

Een interview met Joris van Eijck, directeur Zorg

Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Menzis is een landelijke verzekeraar en sluit daartoe jaarlijks contracten met zo’n 25.000 zorgaanbieders. “Maar om daadwerkelijk samen de kwaliteit te verbeteren en de zorgkosten te beheersen, is meer nodig dan dat”, zegt Joris van Eijck, directeur Zorg.

Hele spectrum van zorg

“Het is belangrijk dat we samen met zorgaanbieders kijken naar het hele spectrum van zorg en gezondheid, van preventie tot en met hoogcomplexe zorg. In onze kernregio’s neemt Menzis daarom graag een actieve rol.”
"Jaarlijks maken we op landelijk niveau afspraken over de zorg die wordt geleverd”, zegt Joris. “Dat is de basis van onze zorginkoop. Maar om kwaliteit en zorgkosten te beïnvloeden, moeten we breder kijken dan dat. Als we mensen bijvoorbeeld stimuleren om gezond te leven, voorkomen we zorg. Dat is goed voor deze mensen en voor de capaciteit en kosten in de zorg. De komende jaren zal Menzis zich dan ook meer richten op preventie. Op dit moment doen we dat met ons spaarprogramma SamenGezond en brengen we kinderen in beweging met beweegprojecten. Vanaf 2017 krijgt dit meer aandacht."

Regionale aanpak

Menzis kiest voor een regionale aanpak. Joris: “In de regio’s waarin we de meeste leden hebben, zetten we ons samen met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, onze leden en partners in om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Menzis geeft 49,7% van het premiegeld uit aan ziekenhuiszorg en 7,7% aan huisartsenzorg. Daarin willen we samen met zorgaanbieders een verschuiving realiseren, zodat meer zorg dichter bij de patiënt wordt geleverd. Daarnaast kijken we naar de verdeling van capaciteit. Er zijn situaties dat de ene vakgroep oogheelkunde wachtlijsten heeft en de andere juist veel meer patiënten aankan. Dat leidt tot ongewenste inefficiëntie, die ziekenhuizen alleen in samenwerking kunnen oplossen. Waar veranderingen in de zorg leiden tot het af- of opbouwen van werkzaamheden, kan Menzis ondersteunen bij de financiële gevolgen daarvan. We staan er samen voor.”

Onze klanten willen weten waar ze aan toe zijn in de zorg. Kosten zijn belangrijk voor ze, daarom bellen ze ons regelmatig om te vragen of een bepaalde behandeling vergoed wordt en hoeveel eigen risico het ze gaat kosten. Daarnaast vragen leden ons waar de kwaliteit van zorg goed is. We willen onze leden helpen bij deze vragen. Niet door te zeggen waar de zorg goed of slecht is, maar wel door de verschillen in de zorg transparant te maken. Zodat klanten vervolgens hun eigen afweging kunnen maken. Want de zorg is niet overal hetzelfde en kost niet overal hetzelfde. En onze klanten willen deze verschillen - terecht - weten.”

Gemak, snelheid en nabijheid

Belangrijk is ook dat de zorg blijft aansluiten bij de veranderende maatschappij. Joris: “Onze klanten leven in een wereld, waarin nieuwe (online) serviceconcepten ontstaan. Gemak, snelheid en nabijheid staan hierin centraal. Ook in de zorg hebben zij deze verwachtingen en willen zij zoveel mogelijk snel vanuit huis of dichtbij huis regelen. Waarom naar de arts gaan als het consult ook met een e-mail of een app kan? Waarom voor niet-complexe zorg naar het ziekenhuis als de zorg net zo goed is om de hoek bij de huisarts? Waarom meerdere artsen na elkaar zien als het ook tegelijkertijd kan? Bij gelijkblijvende kwaliteit is dat prettiger voor de patiënten én de premie die zij betalen. Zo houden we goede zorg beter betaalbaar en dichtbij voor onze klanten.”

Verbindingen

Menzis is een logische partner in het zorgveld die de juiste verbindingen kan leggen, vindt Joris. We hebben overzicht over het hele spectrum van zorg en gezondheid, en we kennen onze regio’s. We brengen partijen om de tafel, halen goede praktijkvoorbeelden naar boven en bieden ondersteuning. Een mooi voorbeeld is het model van shared savings. Hierin nemen partijen samen de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van een bepaalde populatie. Ze kijken samen wat nodig is en hoe dit efficiënt geleverd kan worden. Worden ergens onnodige zorgkosten voorkomen, dan wordt dit geld geïnvesteerd in initiatieven die weer ten goede komen aan de populatie. Dat is in onze ogen echt samen verantwoordelijkheid nemen.
"De zorg is niet overal hetzelfde en kost niet overal hetzelfde. En onze klanten willen deze verschillen - terecht - weten. oor de zorginkoop van Menzis betekent dit dat uitkomstindicatoren standaard onderwerp van gesprek zijn, ook in relatie tot financiële afspraken. Hierbij gaat het om uitkomsten die van belang zijn voor de gezondheid en functionaliteit van klanten. Denk aan het percentage hersteloperaties of behoud/terugkeer van functies.”

Continue inspanning

Onze klanten staan centraal in onze zorginkoop”, sluit Joris af. “Zij rekenen op ons voor kwalitatief goede en betaalbare zorg voor nu en de toekomst. Dat vraagt een continue en gezamenlijke inspanning. Zorginkoop is voor ons dan ook veel meer dan een contract sluiten. We zien onszelf als samenwerkingspartner, die nauw betrokken is bij de zorg en gezondheid in de regio en daarover graag meerjarenafspraken maakt. We vragen zorgaanbieders actief met ons samen te werken en met initiatieven te komen. Zij hebben de sleutel in handen om de zorg echt anders te organiseren. Zo kunnen we er samen iets moois van maken!”

We zetten ons in om informatie over uitkomsten en kosten toegankelijk te maken voor onze klanten. In eerste instantie benadrukken we als zorgverzekeraars samen binnen Zorgverzekeraars Nederland dat de informatie toegankelijk wordt en opgesteld wordt vanuit het werkveld. Die gegevens vertalen we als Menzis naar inzichten voor onze klanten. Inzicht in uitkomsten is niet alleen prettig voor onze leden, maar ook voor de medische professionals. Zij worden getriggerd door de inhoud van hun werk. Dan is het toch mooi als je heel concreet kunt zien welke kwaliteit je levert en welke uitkomsten je biedt voor je patiënten."

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.