Consultaties 2018

Een van de speerpunten in het beleid van Menzis is om de waardegerichte zorginkoop samen met en voor onze verzekerden vorm te geven. Ook de mening van patiënten/consumenten is daarbij essentieel. Daarom hebben we afgelopen maanden op verschillende manier met een groot aantal patiënten- en consumentenorganisaties, maar ook met overheid en toezichthouders gesproken. Doel was om input en feedback te ontvangen op onze visie op zorginkoop 2018. Daarnaast zijn er individuele gesprekken gevoerd met (branche- en beroepsorganisaties van) zorgaanbieders en categorale patiëntenorganisaties. Ook hebben we mensen betrokken via Medemenz, ons online platform voor ideeën en mening over zorg. De Ledenraad van Menzis is via een enquête naar aandachtspunten voor het zorginkoopbeleid gevraagd, waarna onze visie op 9 maart is gepresenteerd.

Ronde tafel zorginkoopbeleid op 21 december 2016

Algemene conclusie van de ronde tafel bijeenkomst is dat men het waardeert dat de consultatie al in zo’n vroeg stadium plaatsvindt. Het biedt bovendien een goede mogelijkheid om van elkaar de meningen te horen. In het algemeen ondersteunen de aanwezigen de visie van Menzis op waardegerichte zorginkoop, maar zij geven aan dat verdere concretisering belangrijk is.

Maak het beleid toegankelijker voor klanten in voor hen duidelijke taal en geef concrete voorbeelden. Wees ook open over of er wel of niet gecontracteerd wordt en wat daarvoor de reden is.

Advies is om niet teveel vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar en de zorginkoop te kijken, maar steeds vanuit de patiënt te redeneren met aandacht voor preventie en mantelzorg. De term doelmatigheid is voor klanten niet altijd duidelijk genoeg, want in principe wil niemand ondoelmatige zorg. Verder wordt benadrukt dat het inderdaad belangrijk is om kwaliteitsverschillen tussen zorgaanbieders zichtbaar te maken.

Ledenraad

Uitkomsten uit de gehouden enquête zijn onder meer dat kwaliteitsinformatie een grotere rol moet spelen op de Menzis Zorgvinder, waarbij het belangrijk is dat Menzis zorgaanbieders stimuleert om deze kwaliteitsinformatie uit te wisselen. Niet door af te dwingen, maar door te motiveren en te faciliteren. Het ingrijpen op kosten vindt men begrijpelijk, maar de Ledenraad legt wel een belangrijke taak bij Menzis om dit uit te leggen en toe te lichten. Tenslotte lijken veel leden het idee te hebben dat er nog veel te besparen is op medicatie, met name binnen de muren van het ziekenhuis en door het tegengaan van verspilling.

Het uitgangspunt in het zorginkoopbeleid 2018 - een hogere kwaliteit bij lagere kosten - spreekt mij in het bijzonder aan in relatie met de meerjarencontracten die met zorgaanbieders en met name met ziekenhuizen worden afgesloten. Er is nog veel winst te behalen met een financieringsmodel op langere termijn, waarbij niet het aantal verrichtingen, maar de kwalitatieve output meer centraal komt te staan. Ook het intensiever samenwerken in de keten en het stimuleren en financieren van preventieve maatregelen kunnen het welbevinden van de patiënt op een hoger plan brengen.

Jan Luesink - lid Ledenraad

Reacties vanuit de enquête:

Waak ervoor dat de indruk gewekt wordt dat bepaalde beslissingen genomen worden in het voordeel van Menzis, maar maak duidelijk dat het belang van de verzekerden/patiënten, en de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg altijd voorop staat. Klantcommunicatie is wezenlijk.

Zorg dat het hele inkoopproces niet dusdanig wordt, dat partijen meer tijd nodig hebben voor administratieve taken dan voor het helpen van patiënten.

 

Consultaties per zorgsoort

Naast de consultaties met de Ledenraad en patiënten- en consumentenorganisaties, zijn er ook individuele gesprekken gevoerd met (branche- en beroepsorganisaties van) zorgaanbieders en categorale patiëntenorganisaties. Het inkoopbeleid is besproken en we hebben een groot aantal opmerkingen verwerkt en/of inkoopcriteria aangepast. Bekijk hieronder per zorgsoort welke organisaties we hebben geraadpleegd.

 • Ledenraad - Geconsulteerd
 • PF - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Consumentenbond - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • ANBO - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • FNV - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • MEE - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Iderin - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • VWS - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • NZa - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • SAN - Geïnformeerd
 • FNT - Geïnformeerd
 • Certe - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • SHO - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • TD Nederveluwe - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • TD Lab West - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Star - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Nederlandse Patiëntenfederatie - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • BTN - Geconsulteerd
 • Actiz - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • KNMP - Geconsulteerd
 • Apotheekketens - Geconsulteerd
 • DVN - Geconsulteerd
 • Longfonds - Geconsulteerd
 • Reumafonds - Geconsulteerd
 • KNOV - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Bo Geboortezorg - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Actiz - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Stichting Kwaliteit in Basis GGZ - 
 • LPGGZ/MIND - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • NIP - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • GGZ NL - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Stichting TOP GGZ - Geïnformeerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • SBG - Geïnformeerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Ledenraad - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • NVVP - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • LVVP - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Zorgaanbieders werkgroep zorgprogrammatisch werken - Geconsulteerd
 • ZN - Besluitvormend
 • LHV-Kringen
 • InEen
 • DVN - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Longfonds - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Westfalen - Geconsulteerd
 • Linde Homecare - Geconsulteerd
 • Mediq Tefa - Geconsulteerd
 • Vitalaire - Geconsulteerd
 • Medidis - Geconsulteerd
 • Total Care - Geconsulteerd
 • Vivisol - Geconsulteerd
 • Nightbalance - Geconsulteerd
 • Heinen en Löwestein - Geconsulteerd
 • Longfonds 
 • Zorgbelang Nederland
 • Apneuvereniging
 • ZKN - Informeren
 • ApneuVereniging - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Hersenletsel.nl - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Klimmendaal - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Martini Ziekenhuis - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • UMCG Centrum voor Revalidatie (Beatrixoord) - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • ZorgnaZorg - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Roessingh, Centrum voor Revalidatie - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • UMC Utrecht - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • St. Antonius Ziekenhuis - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Rijnstate - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) -Geïnformeerd
 • Via Sana - Geconsulteerd
 • Martini Ziekenhuis - Geconsulteerd
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei - Geconsulteerd
 • NOV Werkgroep Kwaliteit - Geconsulteerd
 • Patiëntenfederatie Nederland - Geconsulteerd
 • Haaglanden Medisch centrum (HMC) - Geconsulteerd
 • HagaZiekenhuis - Geconsulteerd
 • Het Oogziekenhuis Rotterdam - Geconsulteerd
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) bureau - Geconsulteerd
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) bestuurlijk - Geconsulteerd
 • Oogziekenhuis Zonnestraal - Geconsulteerd
 • OMC Noord - Geconsulteerd
 • Eyescan - Geconsulteerd
 • NOG 
 • Oogvereniging Nederland
 • KNGF - Geïnformeerd
 • SKMZ - Geïnformeerd
 • Fysiotopics, Zorg 1, Fysiocare - Geïnformeerd
 • Patiënten Federatie NL - Geconsulteerd
 • NVLF - Geconsulteerd
 • SKF - Geconsulteerd
 • KNGF - Geconsulteerd
 • VvOCM - Geconsulteerd
 • Ergotherapie - Geconsulteerd
 • NVH - Geconsulteerd
 • SKF - Geconsulteerd 
 • KNGF - Geconsulteerd
 • DVN - Geconsulteerd
 • ProVoet - Geconsulteerd
 • Stipezo - Geconsulteerd
 • Actiz - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • BTN 
 • ENIE KBO - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • Patiëntenfederatie - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • V&VN - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid
 • NwG - Geconsulteerd en opmerkingen verwerkt in het zorginkoopbeleid

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.