Declareren

Eerstelijns verblijf

Indienen nota bij geen contract

Heeft u geen contract met Menzis? Dan kunt u de nota niet rechtstreeks indienen bij Menzis. U dient de nota te versturen naar de verzekerde. De nota moet voldoen aan een aantal minimale eisen. Kijk voor meer informatie hierover en een voorbeeldnota in hoofdstuk 5.1 van de Declaratiestandaard van Vektis.

Declaratieprotocol

Declareren conform Uniform declaratieprotocol 2017
Menzis hanteert het Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) 2017 zoals vermeld staat in artikel 3 lid 12: De zorgaanbieder past in de declaraties wijkverpleging en ZG behandeling de AGB code toe zoals is vastgelegd in de overeenkomst tussen zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Dit betekent dat in het AW-319 declaratiebericht de AGB van de contractant wordt vermeld als declarant (in het voorlooprecord) en ook als uitvoerder (in het prestatierecord).

Menzis gaat ervanuit dat zorgaanbieders in 2017 in de declaratie de AGB van de vestiging (locatie) in het prestatierecord vermeld. Indien de zorgaanbieder door softwareproblemen hiertoe geen mogelijkheden heeft kon dit voor 1 december 2016 gemeld worden via het Menzis contactformulier.

De zorgaanbieders die zich hebben aangemeld kunnen in afwijking van, hetgeen Menzis in de raamovereenkomst en bestuursverklaring ELV 2017 heeft opgenomen, gedurende 2017 ook op de andere wijze declareren zoals dat is vermeld in artikel 3 lid 13.

Sinds 1 januari 2017 kunt u conform bovenstaande en door u gemaakte contractafspraken de door u verleende zorg declareren. M.u.v. van artikel 3 lid 13 is het declaratieprotocol 2017 hierbij leidend. Deze kunt u hieronder downloaden.

Aandachtspunten

We hebben de belangrijkste zaken op een rij gezet:

  • Voor declaraties maakt u gebruik van de AW319 declaratiestandaard voor Zorgverzekeraars. Denkt u hierbij aan de COV check (Check Op Verzekeringsrecht) om na te gaan bij welke zorgverzekeraar uw cliënt is verzekerd! Denkt u hierbij ook aan de certificaten die u nodig heeft van VeCoZo.
  • U levert minimaal maandelijks en maximaal wekelijks de declaraties in leesbare en onbeschadigde staat aan. Indien het declaratiebestand niet leesbaar of beschadigd is, wordt het declaratiebestand afgewezen en is de zorgaanbieder gehouden per omgaande een nieuw declaratiebestand aan te leveren.
  • Bij het indienen van de declaratie dient u de in het contract afgesproken unieke AGB code te gebruiken.
  • Menzis hanteert het Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) 2017 zoals vermeld staat in artikel 3 lid 12: De zorgaanbieder past in de declaraties wijkverpleging en ZG behandeling de AGB code toe zoals is vastgelegd in de overeenkomst tussen zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Dit betekent dat in het AW-319 declaratiebericht de AGB van de contractant wordt vermeld als declarant (in het voorlooprecord) en ook als uitvoerder (in het prestatierecord).
    Menzis gaat ervanuit dat zorgaanbieders in 2017 in de declaratie de AGB van de vestiging (locatie) in het prestatierecord vermeld. Indien de zorgaanbieder door softwareproblemen hiertoe geen mogelijkheden heeft kon dit voor 1 december 2016 gemeld worden via het Menzis contactformulier.
  • Na het indienen en afhandelen van uw declaratie ontvangt u een retourbestand via Vecozo. Tevens staat er een afrekeningsspecificatie bij (PDF), waarin de informatie staat over declaraties die niet betaald zijn en de reden daarvoor.
  • De betalingstermijn voor Menzis is maximaal 30 dagen ten opzichte van datum ontvangst, conform contract afspraak en declaratieprotocol.
  • Heeft u vragen over contractering of over het declareren? Bekijk de contactgegevens.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy