Actueel

Farmacie

Actuele informatie over preferentiebeleid colecalciferol

Publicatiedatum 12 november 2018

Menzis had het voornemen om met ingang van 1 januari 2019 preferentiebeleid te voeren op colecalciferol. Bij vonnis van de rechtbank Gelderland van 1 november 2018 is het Menzis echter verboden om dat preferentiebeleid te voeren. Hieronder lichten we dit nader toe.

Voorgenomen preferentiebeleid op colecalciferol

Het preferentiebeleid op colecalciferol hield in dat nog slechts één middel met een sterkte van 25.000 of 30.000 IE als preferent zou worden aangewezen. Alle overige sterkten zouden – behoudens gevallen van medische noodzaak – niet meer voor vergoeding in aanmerking komen.

Vonnis rechtbank Gelderland

Bij vonnis van de rechtbank Gelderland van 1 november 2018 is het Menzis verboden om dat preferentiebeleid te voeren. Menzis is het met dit vonnis niet eens en zal proberen het te laten vernietigen. Tot dat gebeurt geeft Menzis gevolg aan het vonnis. Dat betekent dat de invoering van het preferentiebeleid, zoals hierboven beschreven, vooralsnog wordt opgeschort.

Mocht in de toekomst toch enig preferentiebeleid worden gevoerd op colecalciferol, dan zult u daarover natuurlijk opnieuw worden geïnformeerd.

Declaratie blaasvloeistoffen bij magistrale bereidingen

Publicatiedatum 2 augustus 2018

Menzis heeft het proces rondom het uitbetalen van declaraties betreffende blaasvloeistoffen bij magistrale bereidingen aangepast. Hierdoor kunnen reeds afgewezen declaraties opnieuw worden gedeclareerd. Het is wel nodig dat u een machtiging aanvraagt.

Hoe vraag ik een machtiging aan?

  • U stuurt het verzoek tot een machtiging naar het e-mailadres machtigingen.farmacie@menzis.nl
  • Voor de juiste verwerking is het belangrijk dat u het juiste onderwerp vermeld: ‘Magistrale bereiding met een blaasspoelmiddel’
  • Zo spoedig mogelijk wordt de machtiging afgegeven en kunt u reeds afgewezen declaraties opnieuw declareren.

Alle andere blaasspoelingen en cathetermaterialen dienen nog steeds via een gecontracteerde hulpmiddelenleverancier geleverd te worden.

 

Geneesmiddelen

Publicatiedatum 14 december 2017

Preferente geneesmiddelen
Menzis heeft de lijst van preferente geneesmiddelen 2018 gepubliceerd. Kijk voor de actuele lijst bij preferentiebeleid op de website.  

Wat betreft het gebruik van preferente geneesmiddelen hebben we de volgende bepaling in de polisvoorwaarden 2018 opgenomen: de verzekerde heeft alleen recht op een spécialité (merkgeneesmiddel) als vaststaat dat hij of zij niet met een generiek (merkloos) geneesmiddel anders dan het preferente geneesmiddel behandeld kan worden.

Toelichting hierbij: bij uitzondering kan een behandeling met een preferent geneesmiddel medisch niet verantwoord zijn (bv. allergie voor een bestanddeel). Dan moet eerst een ander generiek middel uitgeprobeerd worden, voordat een (duurder) merk geneesmiddel wordt voorgeschreven.

Nieuw ZN formulier dieetpreparaten vervangt huidige formulieren

Dieetpreparaten behoren tot de farmaceutische zorg met vergoedingsvoorwaarden via bijlage 2. Voor de aanvraag van polymere, oligomere, monomere of modulaire dieetpreparaten wordt uitsluitend het nieuwe ZN formulier gebruikt per 1 januari 2018. Het formulier is afgestemd met de NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten) en gecontroleerd op juistheid en volledigheid. In het kader van het traject vermindering administratieve lasten en het hoofdlijnenakkoord paramedie hechten de diëtisten zeer aan het gebruik van uitsluitend dit formulier. U vindt het formulier op ZNformulieren.nl.

Informeren verzekerden preferentiebeleid op Methotrexaatinjecties

Publicatiedatum 27 juni 2017
Menzis heeft per 1 juli 2017 INJEXATE® aangewezen als preferent middel voor methotrexaatinjecties bij patiënten met ontstekingsziekten zoals reuma, psoriasis en de ziekte van Crohn. Door de aanwijzing zakt de prijs per injectie met ongeveer 40%. De aanwijzing geldt voor de periode vanaf 1 juli 2017 tot 1 januari 2020.

Publicatie zorginkoopbeleid 2018

Publicatiedatum 31 maart 2017
Menzis ziet het inkopen van waardegerichte zorg als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Aan de hand van onze Visie op Zorginkoop hebben we het inkoopbeleid 2018 voor uw zorgsoort uitgewerkt.

Wijzigingen in verzekeringen 2017

Publicatiedatum 22 december 2016
Zoals u van ons gewend bent op het einde van het jaar, hebben we de wijzigingen voor 2017 in de Basisverzekering, in de Aanvullende verzekeringen en andere relevante informatie over Menzis voor u op een rij gezet.

Doorgeleverde bereidingen

Publicatiedatum 22 december 2016

Menzis zal vanaf declaratiemaand februari 2017 de doorgeleverde bereidingen (DB’s) die onderling uitwisselbaar zijn in een PRK cluster, gaan afrekenen tegen de prijs van het middel met de laagste prijs van dat cluster. Dit wordt gedaan door de zogenaamde referentieprijzen in de Z-index vooraf in te regelen. Menzis houdt rekening met fake prijzen. Dat wil zeggen we halen de producten met € 0,01 in de taxe eruit. 

Aanvulling op zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 juli 2016

In vervolg op de publicatie van het zorginkoopbeleid op 1 april, wijzen we u nog op een toevoeging over de Menzis prijslijst geneesmiddelen. 

Publicatie zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 april 2016
Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Samen met u zetten we ons graag in om dat te realiseren, voor nu en de toekomst. Het zorginkoopbeleid voor 2017 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt. 

Oude nieuwsberichten:

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy