Actueel

Geboortezorg 

Contractvoorstel 2018

Publicatiedatum 8 november 2017
Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden, hebben we samen met u als zorgaanbieder de verantwoordelijkheid de kosten in de zorg te beheersen. Op 8 september 2017 heeft Menzis Zorgverzekeraar N.V. een contractvoorstel 2018-2019 aan eerstelijns verloskundigen aangeboden, met een in onze ogen verantwoorde tariefstijging van 5%. We hebben hiermee geprobeerd om verloskundigen tegemoet te komen in het tarief en tegelijkertijd de zorgkosten voor onze verzekerden acceptabel te houden. We waarderen het zeer dat een aanzienlijk aantal verloskundige praktijken dit voorstel ondertekend heeft. Helaas hebben we echter moeten vaststellen dat ons aanbod onvoldoende draagvlak heeft in het veld.

Nieuw voorstel
We vinden een gecontracteerd zorgaanbod voor onze verzekerden van belang omdat het contract meer inhoudt dan alleen een afspraak over tarieven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan afspraken over kwaliteit en tijdigheid van de zorg. Daarom zullen we voor 2018 de maximumtarieven van de NZa volgen.

Lopend bezwaar
Het bezwaar tegen de tariefbeschikking verloskunde 2018 dat zorgverzekeraars bij de NZa hebben ingediend, blijft van kracht en Menzis blijft daar ook achter staan. De uitspraak van de NZa naar aanleiding van dit bezwaar kan leiden tot een aanpassing van de maximumtarieven. Menzis zal in een dergelijk geval de uitkomst van het bezwaar overnemen met de ingangsdatum die de NZa aangeeft. 

Wat betekent dit voor u?
We streven er naar u binnen twee weken per e-mail te voorzien van meer informatie over het nieuwe contractvoorstel. Als u al een contract voor 2018 getekend heeft, geldt deze informatie ook voor u.

Tarieven 2018-2019

Publicatiedatum 29 augustus 2017
Menzis wil voor haar (2,2 miljoen) verzekerden kwalitatief goede en betaalbare zorg inkopen. Nu en in de toekomst. We richten ons op díe zorg die de beste verhouding heeft tussen gezondheidsuitkomsten die voor de klant relevant zijn en de kosten voor het leveren van die zorg.

De afgelopen jaren heeft er een flinke kwaliteitsverbetering plaatsgevonden binnen de verloskundige zorg. Voor het merendeel van de prestaties volgt Menzis voor 2017 en 2018 de koers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de maximum tarieven. De toegenomen werkzaamheden rechtvaardigen in de ogen van Menzis deze tariefsverhoging. Echter voor de prestaties prenatale, natale en postnatale zorg en voor de prestatie uitwendige versie bij stuitligging is Menzis van mening dat een tariefsverhoging van 5% ten opzichte van de tarieven 2017 passend is. 

Deze aanpassing past in het continue streven naar de hoogste waarde van de gecontracteerde zorg met als doel: betere gezondheidsuitkomsten tegen, waar mogelijk, lagere kosten.
 

Contractering Verloskunde via VECOZO

Publicatiedatum 24 april 2017
In verband met een wijziging in het digitale contracteerproces voor 2018 gaat Menzis in 2017 gebruik maken van het Zorginkoopportaal van VECOZO. Hiervoor is het van belang dat de tekenbevoegde in het bezit is van een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat, voorzien van de juiste autorisatie voor het Zorginkoopportaal.

Publicatie zorginkoopbeleid 2018

Publicatiedatum 31 maart 2017
Menzis ziet het inkopen van waardegerichte zorg als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Aan de hand van onze Visie op Zorginkoop hebben we het inkoopbeleid 2018 voor uw zorgsoort uitgewerkt.

Wijzigingen in verzekeringen 2017

Publicatiedatum 22 december 2016
Zoals u van ons gewend bent op het einde van het jaar, hebben we de wijzigingen voor 2017 in de Basisverzekering, in de Aanvullende verzekeringen en andere relevante informatie over Menzis voor u op een rij gezet.

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Publicatiedatum 22 december 2016
Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Ze kunnen terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg.

Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over de verschillende vormen van beslechting van geschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

Definitief zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 juli 2016

In vervolg op de publicatie van de kaders inkoopbeleid op 1 april, heeft Menzis het definitieve inkoopbeleid Geboortezorg 2017 vastgesteld. 

Contractering Geboortecentrum/Echoscopie en prenatale screeing digitaal

Publicatiedatum 23 juni 2016
Dit jaar verloopt de contractering met Menzis voor Geboortecentrum/ Echoscopie en prenatale screening voor het eerst digitaal. Omdat de contractering voor geboortecentra en echoscopie en prenatale screening gekoppeld is aan de contractering verloskunde, ontvangt u van Menzis per e-mail een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst ten behoeve van de overeenkomst met als titel “overeenkomst verloskunde 2017”. Ook als u geen verloskunde aanbiedt, is deze mail wel voor u bestemd. De vragenlijst betreft namelijk niet alleen separaat vragen voor de overeenkomst verloskunde, maar ook vragen voor de overeenkomst echoscopie en voor de overeenkomst geboortecentrum.

Publicatie zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 april 2016
Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Samen met u zetten we ons graag in om dat te realiseren, voor nu en de toekomst. Het zorginkoopbeleid voor 2017 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt. 

(Wettelijke) wijzigingen 2016

Per 1 januari 2016 zijn er veranderingen in de Basisverzekering en de aanvullende (tand)verzekeringen. De veranderingen in de dekking van de Basisverzekering zijn door de overheid bepaald. Gecontracteerde zorgaanbieders zijn hierover medio december per e-mail over geïnformeerd. Hieronder vindt u belangrijke wijzigingen voor uw zorgsoort. Bekijk daarnaast ook de themapagina ‘veranderingen 2016’ voor meer informatie.

Verzekerden kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij gecontracteerde kraamzorgaanbieders. U kunt verzekerden die zich bij u aanmelden, inschrijven. U hoeft hen niet te verwijzen naar de website van Menzis. U hoeft de inschrijving van verzekerden niet bij Menzis te melden.

Inschrijfkosten 

Inschrijfkosten worden ten gunste van de verzekerde slechts eenmalig per zwangerschap vergoed.

Annuleren zorg

Annulering van (gereserveerde) kraamzorg hoeft u niet bij Menzis te melden. Annuleringskosten kunnen niet bij Menzis in rekening worden gebracht.

Menzis: Elke Menzis verzekerde met een Basisverzekering die zwanger is, biedt Menzis een gratis medisch kraampakket aan. Het kraampakket kan men eenvoudig aanvragen via een online aanvraagformulier. Het Menzis kraampakket bevat alle basisartikelen die nodig zijn voor de bevalling en tijdens de kraamtijd.

HEMA: verzekerden krijgen een gratis kraampakket bij de aanvullende verzekering ExtraVerzorgd3.

Anderzorg: Bij Anderzorg is het kraampakket niet opgenomen in de aanvullende verzekering. Verzekerden die niet in aanmerking komen voor het gratis kraampakket, kunnen dit wel aanvragen bij Natalis.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy