Actueel

Geboortezorg 

Contractering Verloskunde via VECOZO

Publicatiedatum 31 mei 2017
In verband met een wijziging in het digitale contracteerproces voor 2018 gaat Menzis in 2017 gebruik maken van het Zorginkoopportaal van VECOZO. Hiervoor is het van belang dat de tekenbevoegde in het bezit is van een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat, voorzien van de juiste autorisatie voor het Zorginkoopportaal.

Publicatie zorginkoopbeleid 2018

Publicatiedatum 31 maart 2017
Menzis ziet het inkopen van waardegerichte zorg als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Aan de hand van onze Visie op Zorginkoop hebben we het inkoopbeleid 2018 voor uw zorgsoort uitgewerkt.

Wijzigingen in verzekeringen 2017

Publicatiedatum 22 december 2016
Zoals u van ons gewend bent op het einde van het jaar, hebben we de wijzigingen voor 2017 in de Basisverzekering, in de Aanvullende verzekeringen en andere relevante informatie over Menzis voor u op een rij gezet.

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Publicatiedatum 22 december 2016
Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Ze kunnen terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg.

Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over de verschillende vormen van beslechting van geschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

Definitief zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 juli 2016

In vervolg op de publicatie van de kaders inkoopbeleid op 1 april, heeft Menzis het definitieve inkoopbeleid Geboortezorg 2017 vastgesteld. 

Contractering Geboortecentrum/Echoscopie en prenatale screeing digitaal

Publicatiedatum 23 juni 2016
Dit jaar verloopt de contractering met Menzis voor Geboortecentrum/ Echoscopie en prenatale screening voor het eerst digitaal. Omdat de contractering voor geboortecentra en echoscopie en prenatale screening gekoppeld is aan de contractering verloskunde, ontvangt u van Menzis per e-mail een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst ten behoeve van de overeenkomst met als titel “overeenkomst verloskunde 2017”. Ook als u geen verloskunde aanbiedt, is deze mail wel voor u bestemd. De vragenlijst betreft namelijk niet alleen separaat vragen voor de overeenkomst verloskunde, maar ook vragen voor de overeenkomst echoscopie en voor de overeenkomst geboortecentrum.

Publicatie zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 april 2016
Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Samen met u zetten we ons graag in om dat te realiseren, voor nu en de toekomst. Het zorginkoopbeleid voor 2017 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt. 

(Wettelijke) wijzigingen 2016

Per 1 januari 2016 zijn er veranderingen in de Basisverzekering en de aanvullende (tand)verzekeringen. De veranderingen in de dekking van de Basisverzekering zijn door de overheid bepaald. Gecontracteerde zorgaanbieders zijn hierover medio december per e-mail over geïnformeerd. Hieronder vindt u belangrijke wijzigingen voor uw zorgsoort. Bekijk daarnaast ook de themapagina ‘veranderingen 2016’ voor meer informatie.

Met ingang van 2016 stopt Menzis met de bemiddeling van kraamzorg via de Servicelijn Kraamzorg en Stipter. Verzekerden kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij gecontracteerde kraamzorgaanbieders. U hoeft verzekerden niet meer te verwijzen naar de Servicelijn Kraamzorg of de website van Menzis en de inschrijving van verzekerden hoeft u niet bij Menzis te melden. Inschrijfkosten worden ten gunste van de verzekerde slechts eenmalig vergoed. Vanaf 1 januari 2016 kunt u niet meer inloggen op de webservice van Stipter om aanmeldgegevens op te zoeken.

Annuleren zorg

Annulering van (gereserveerde) kraamzorg hoeft u met ingang van 2016 niet meer bij Menzis te melden. Annuleringskosten kunnen niet bij Menzis in rekening worden gebracht.

Elke verzekerde met een Basisverzekering (van Menzis en/of Azivo) die zwanger is, biedt Menzis vanaf 1 januari 2016 een gratis medisch kraampakket aan. Het kraampakket kan men eenvoudig aanvragen via een online aanvraagformulier. Het Menzis kraampakket bevat alle basisartikelen die nodig zijn voor de bevalling en tijdens de kraamtijd. HEMA verzekerden krijgen een gratis kraampakket bij de aanvullende verzekering ExtraVerzorgd3. Bij Anderzorg is het kraampakket niet opgenomen in de aanvullende verzekering. Verzekerden die niet in aanmerking komen voor het gratis kraampakket, kunnen dit wel aanvragen bij Natalis.
Evaluatie van het contracteringsproces 2015

Publicatiedatum 13 mei 2015

In december en januari heeft Menzis wederom een online onderzoek uitgevoerd onder zorgaanbieders die in 2014 digitaal een overeenkomst met Menzis zijn aangegaan voor het jaar 2015. Van de 13.945 verstuurde enquêtes hebben we 13 procent (1.785) ingevuld teruggekregen. Tegenover de 33 procent respons van vorig jaar een mager resultaat, maar we hebben van alle zorgsoorten genoeg reacties gekregen om ons proces aan te spiegelen.

Module integrale geboortezorg

Publicatiedatum 10 april 2015

De Module integrale geboortezorg is als onderdeel van de beleidsregel verloskunde 2015 door de NZa in het leven geroepen om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren en samenwerking te bevorderen, zoals het ondersteunen van regionaal samenwerkende zorgaanbieders in de geboortezorg bij de ontwikkeling op het gebied van integratie van het zorgaanbod. Het uitgangspunt voor de veranderingen in de geboortezorg is het rapport Een Goed Begin, waarin aanbevelingen zijn gedaan om de uitkomsten van de geboortezorg in Nederland te verbeteren.

Inkoopbeleid 2016

Publicatiedatum 1 april 2015

Vanaf 2016 geldt een wettelijke verplichting om het inkoopbeleid op 1 april te publiceren. Menzis heeft samen met de andere verzekeraars besloten om de contouren van het inkoopbeleid 2016 al op 1 april 2015 te publiceren. U kunt deze kaders vinden bij Inkoopbeleid 2016 Geboortezorg.

Contact met Menzis

Publicatiedatum 8 september 2014

Voorheen kon u via e-mail contact opnemen met Menzis. Voor al uw vragen over uw contract of over ons inkoopbeleid kunt u tegenwoordig terecht op onze vernieuwde website www.menzis.nl/zorgaanbieders/veelgesteldevragen. Is uw vraag daarna nog niet beantwoord? Dan kunt u deze stellen, na het doorlopen van de vragen, via het online formulier. Binnen 10 werkdagen nemen we contact met u op.

Zorgaanbieders beoordelen contracteringsproces voor 2014 positief

Publicatiedatum 7 april 2014

In februari 2014 heeft Menzis een online onderzoek uitgevoerd onder zorgaanbieders die in 2013 digitaal een overeenkomst met Menzis zijn aangegaan voor het jaar 2014. Hiermee willen we meer inzicht krijgen in de tevredenheid van zorgaanbieders over het digitale contracteringsproces. Door middel van een korte vragenlijst konden zorgaanbieders het proces beoordelen.

Op 6 maart 2014 is de enquête gesloten. Er zijn 14.016 enquêtes verstuurd waarvan 33% (4.664) is ingevuld. 81% van de ondervraagden het gehele contracteringsproces met een 7 of hoger. Een zeer goed resultaat!

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.