Zorginkoopbeleid 2020-2021

Geboortezorg

Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Eerstelijns Geboortezorg 2020-2021. We kopen de onderdelen van de eerstelijns geboortezorg afzonderlijk in, elk met voor de zorgsoort specifieke inkoopcriteria en met een aparte (deel)overeenkomst.

Het zorginkoopbeleid van Menzis is erop gericht om samen met u als zorgaanbieder, de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor patiënten is de kern van onze aanpak.

We kijken uit naar onze samenwerking in 2020 en 2021!

 Onze bredere visie op zorg

Nieuw zorginkoopbeleid

Meisje wandelt

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2020-2021. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2020-2021

Anky van Hecke

Beleidsadviseur Geboortezorg

In 2020 willen we, samen met zorgaanbieders die geboortezorg leveren, de ingeslagen weg naar integrale geboortezorg verder vormgeven. Daarbij richten we ons met name op waardegerichte geboortezorg. We zijn op zoek naar zorgaanbieders die samen met ons en hun ketenpartners in de regio, deze uitdaging aan willen en durven gaan. We gaan hierover graag met u in gesprek!

Speerpunt 1


Verbeteren van uikomsten van zorg

Met zorgaanbieders, patiënten en andere zorgverzekeraars werken we gezamenlijk aan goede indicatoren voor kwaliteit. We maken gebruik van bestaande kwaliteitsindicatoren. We willen díe indicatoren leidend laten zijn die echt iets zeggen over het resultaat van een behandeling of inzet van zorg. De ontwikkeling is de verantwoordelijkheid van ons als zorgverzekeraar en van de zorgaanbieder. Vanuit dit totaal werken we aan kwalitatief betere, kosteneffectieve zorg.

Speerpunt 2


Beheersen van zorgkosten

Transparantie en inzicht in de zorgkosten is voor ons een essentieel onderdeel van zorginkoop. Met Waardegerichte inkoop ondersteunen we initiatieven door ruimte te bieden voor de toegevoegde waarde van zorg en volumeprikkels in contracten af te bouwen. Met de komst van integrale geboortezorg per 2017 is beheersing van de kosten voor eerstelijns geboortezorg in samenhang met de zorgkostenontwikkeling voor de integrale geboortezorg een belangrijk aandachtspunt. De gemiddelde kosten voor eerstelijns geboortezorg mogen, onder aftrek van een relevant deel van de kosten voor integrale geboortezorg, niet stijgen wat Menzis betreft.

Speerpunt 3

Aansluiten op zorgbehoefte

De ervaring van de klant is een belangrijk gegeven om waarde te creëren. Er wordt gebruikt gemaakt van de indicatorenset Integrale Geboortezorg van het Zorginstituut, indicatoren vanuit de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, PROMS en PREMS, Perined, deelname aan de perinatale audit, richtlijnen/standaarden van beroepsorganisaties. Menzis verwacht van zorgaanbieders dat zij zelf de klanttevredenheid blijven monitoren en de uitkomsten evalueren en opnemen in de verbetercyclus.

Speerpunt 4

Accordeon speerpunt 4

Bij het inkopen van waardegerichte zorg richten we ons dus op díe zorg die de beste verhouding heeft tussen goede gezondheidsuitkomsten voor de klant en de kosten voor het leveren van die zorg. In onze contractafspraken staat het perspectief van onze klanten en hun zorgbehoefte centraal. Dit willen we samen bereiken met zorgaanbieders. Met hen gaan we bij voorkeur over een langere periode samenwerkingsrelaties aan. Dat stelt ons in staat om gezamenlijk vergaande afspraken over kwaliteit te maken en biedt ruimte voor groei op kernactiviteiten.

Menzis gaat in overleg met de eerstelijns verloskundige praktijken indien besloten wordt om de verloskunde afdeling binnen een bepaald ziekenhuis te sluiten. Dit geeft immers een verschuiving van zorg naar de omliggende ziekenhuizen.

Menzis blijft het debiteurenrisico met betrekking tot het innen van de eigen bijdrage kraamzorg, ook in 2020-2021 overnemen van de zorgaanbieders. Dat betekent dat de zorgaanbieder voor alle verzekerden het contracttarief per uur kraamzorg inclusief de eigen bijdrage declareert en ontvangt.

Zorgaanbieders die de overstap naar een IGO in 2020-2021 overwegen kunnen contact opnemen met Menzis.

Wijzigingen in 2020 

Hier plaats je de eventuele wijzigingen per zorgsoort met een kleine introductie.

  • Dit gaat om wijzigingen in het contract, regels en/of afspraken.
  • Visie speerpunten die wijzigen horen hier niet bij.

Downloads zorginkoopbeleid 2020-2021

Waardegerichte zorg

  • kwaliteit van zorg: meetbaar maken door middel van medische uitkomsten en ervaringen van patiënten
  • betaalbaarheid van zorg: verantwoording van de kosten. We  toetsen of de geleverde zorg doelmatig en gepast is
  • leefkracht: mensen helpen bij het maken van gezondere keuzes voor jong en oud, ziek en gezond
  • organisatie van zorg: het beschikbaar en toegankelijk houden van de zorg voor onze verzekerden

Onze visie op zorg

Planning eerstelijns verloskunde en integrale geboortezorg

Datum Actie
28 maart 2019 Publicatie zorginkoopbeleid 2020-2021
1 juli 2019  Eventueel publicatie definitief zorginkoopbeleid 2020-201 (alleen indien er wijzigingen zijn)
30 juni 2019 Verzending contractvoorstel kraamzorg
8 september 2019  Verzending contractvoorstel verloskunde, echoscopie, geboortecentrum
16 oktober 2019 Overeenkomst getekend retour
1 november 2019 Afronding inhoudelijke bijeenkomst
12 november 2019 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder 

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.