Zorginkoopbeleid 2022-2023

Geboortezorg

Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Eerstelijns Geboortezorg 2022-2023. In dit Zorginkoopbeleid staat zowel het beleid beschreven voor de eerstelijns geboortezorg als voor de integrale geboortezorg.

In de geboortezorg zijn de afgelopen 15 jaar grote verbeteringen bereikt. De zorg voor kinderen die geboren worden na een normaal verlopen zwangerschap is sterk verbeterd. Voor kinderen die te vroeg of met een te laag geboortegewicht worden geboren zijn de ontwikkelingen minder gunstig. Het aantal kinderen dat te vroeg of met een te laag geboortegewicht wordt geboren neemt niet af. De babysterfte onder deze groep neemt zelfs weer iets toe. Achterliggende oorzaken zijn te vinden in een ongezonde leefstijl, sociale achterstand en de leeftijd waarop vrouwen beginnen met hun eerste zwangerschap. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding om de volgende speerpunten op te nemen in ons zorginkoopbeleid:

 • Goede geboortezorg: Versterking van de integrale samenwerking en kwaliteit;
 • Leefkracht en geboortezorg;
 • Beschikbaarheid van geboortezorg;
 • Betaalbare geboortezorg.

Nieuw zorginkoopbeleid

Kleindochter helpt oude vrouw met mobiele telefoon

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2022-2023. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2022-2023

Wijzigingen 2022-2023

In het inkoopbeleid van Geboortezorg 2022-2023 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd:

Verloskunde

 • de regeling in verband met verminderde bereikbaarheid acute verloskunde wordt afgebouwd;
 • voor nieuwe toetreders verloskunde en echoscopie gelden aanvullende eisen;
 • voor praktijken in de Menzis regio‚Äôs die al centering pregnancy bieden is een stimuleringsregeling voor uitbreiding van het aantal groepen.

Kraamzorg

 • de toeslag voor kraamzorg in aandachtswijken vervalt;
 • de uitsluitingsgronden zijn komen te vervallen en er zijn enkele nieuwe minimumeisen opgenomen. Deze vindt u terug in bijlage 1 van het inkoopbeleid.

Downloads zorginkoopbeleid 2022-2023

Waardegerichte zorg

 • kwaliteit van zorg: meetbaar maken door middel van medische uitkomsten en ervaringen van patiënten
 • betaalbaarheid van zorg: verantwoording van de kosten. We  toetsen of de geleverde zorg doelmatig en gepast is
 • leefkracht: mensen helpen bij het maken van gezondere keuzes voor jong en oud, ziek en gezond
 • organisatie van zorg: het beschikbaar en toegankelijk houden van de zorg voor onze verzekerden

Onze visie op zorg

Planning eerstelijns verloskunde en integrale geboortezorg

Datum Actie
1 april 2021 Publicatie zorginkoopbeleid 2022-2023
15 juli 2021  Eventueel publicatie definitief zorginkoopbeleid 2022-2023 (alleen indien er wijzigingen zijn)
medio september 2021  Verzending voorstel aan zorgaanbieder
1 november 2021 Overeenkomst getekend retour
12 november 2021 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder 

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.