Zorginkoopbeleid 2018

GGZ

Aanpassingen/aanvullingen op Zorginkoopbeleid 31 maart

Publicatiedatum 11 juli 2017
Op 27 juni hebben we een nieuwe versie van het zorginkoopbeleid GGZ 2018 gepubliceerd. In deze versie zijn de wijzigingen ten opzichte van de 1 april versie opgenomen.

De aanpassingen staan hieronder apart vermeld en daarmee is het definitieve document zorginkoopbeleid GGZ 2018 (inclusief aanpassingen) opgenomen onder de titel: Zorginkoopbeleid 2018 GGZ 29 juni 2017. 

Aanpassingen en aanvullingen

Ten opzichte van de tekst van het op 31 maart gepubliceerde document zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • Verwijderd is tekst over een pilot van de NZa over nieuwe productstructuur op pagina 3, 2e kolom:
  “Momenteel wordt de DBC-systematiek … t/m …met de daaraan deelnemende zorgaanbieders bekijken we hoe we inkoopgesprekken kunnen voeren op basis van deze nieuwe bekostigingsstructuur.
 • Toevoeging van de volgende tekst aan par 2.4.9 op pag. 14
  “In tegenstelling tot wat eerder is aangekondigd door de NZa, kan de ervaringsdeskundige in 2018 nog geen tijd schrijven die wordt afgeleid in de DBC.”
 • Toevoeging geheel par 2.4.12: Verblijf met rechtvaardigingsgrond
 • Toevoeging aan par. 3.4 Financieel beleid op pagina 18:
  “Voor 2018 hanteert Menzis een eigen prijslijst voor instellingen. Deze zal door de betreffende accountmanager of inkoper met de instellingen worden gedeeld”
 • Aanpassing op pagina 21: datum Algemeen tijdspad: 3 t/m 14 juli
 • Aanpassingen bijlage 2:
  punt 3: “De zorgaanbieder levert productie die aansluit bij de productstructuur, het zorgaanbod is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijnen GGZ en/of beroepsgroep richtlijnen. “
  Punt 5: “De zorgaanbieder beschikt per 1 januari 2018 op basis van en naar voorbeeld van het model Kwaliteitsstatuut, over een getoetst en geaccordeerd inzichtelijk Kwaliteitsstatuut dat is ingediend en geregistreerd bij het Zorginstituut Nederland.
 • Aanpassingen bijlage 3:
  Punt 5: De zorgaanbieder beschikt per 1 januari 2018 op basis van en naar voorbeeld van het model Kwaliteitsstatuut, over een getoetst en geaccordeerd inzichtelijk Kwaliteitsstatuut dat is ingediend en geregistreerd bij het Zorginstituut Nederland.

Publicatie zorginkoopbeleid 2018-2019

Publicatiedatum 31 maart 2017
Samen met zorgaanbieders wil Menzis in 2018 de volgende stappen zetten op weg naar meer waardegerichte zorg. We zien waardegericht zorg inkopen als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden en richten ons op díe zorg die de beste verhouding heeft tussen gezondheidsuitkomsten die voor de klant relevant zijn en kosten voor het leveren van die zorg. Lees alles over onze visie in het digitale magazine.

 

Behalve onze visie op zorg, hebben we het inkoopbeleid 2018 voor Huisartsenzorg uitgewerkt in een afzonderlijk document. Hierin staat een meer uitgebreide beschrijving van de koers die we willen inzetten, de wijzigingen in 2018 ten opzichte van 2017, de inkoopeisen en de contracteerprocedure, inclusief planning.
Graag gaan wij met u in 2018 de samenwerking aan! 

 

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy