Angst en depressie

Zorginkoop: het resultaat telt

Driejarig traject

Samen met zorgaanbieders en patiënten willen we waarde toevoegen aan de zorg. We noemen dat waardegerichte zorg. Met waardegerichte zorg richten we ons op díe zorg die de beste verhouding heeft tussen gezondheidsuitkomsten die voor de klant relevant zijn (kwaliteit) en kosten voor het leveren van die zorg. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor patiënten is de kern van onze aanpak. 

Om de waarde van zorg te verhogen start Menzis samen met zorgaanbieders van ambulante angst- en depressiebehandelingen in de GBGGZ en SGGZ een driejarig traject. In dit traject werken we stap voor stap aan betere uitkomsten tegen lagere kosten. Het traject richt zich op cliënten met een angststoornis of depressie met een initiële dbc of GBGGZ-product (m.u.v. product Chronisch).

Patiëntperspectief

Waardegerichte zorg richt zich relevante uitkomsten voor patiënten, niet op structuur- en procesindicatoren.

Vanuit patiëntperspectief is het belangrijker om te weten of je na een depressiebehandeling geen terugval krijgt (uitkomst) dan bij hoeveel procent van de patiënten de behandeling binnen 2 weken is gestart (proces) of dat er een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut is (structuur).  

Verbetercyclus

We beogen de uitkomsten van zorg bij alle zorgaanbieders te verbeteren. Daarom richt dit zorginkooptraject zich op het stimuleren van een verbetercyclus bij de zorgaanbieders voor het (blijven) realiseren van verbetering.

Download inkoopdocument

Download het zorginkoopdocument waardegericht inkopen 'angst en depressie'. Hier vindt u de kernpunten, de aanpak en meer informatie over de fasering en planning.

Definitief inkoopdocument

Bekijk eerdere versies

Deelnemers

Dit driejarig inkooptraject staat open voor

  • alle instellingen die zowel GBGGZ als ambulante angst- en/of depressiezorg in de SGGZ leveren
  • én voor 2016, 2017 en 2018 een overeenkomst met Menzis hebben

 

 

Planning

Datum  Activiteit
11 juni 2018 Publicatie van dit concept-inkoopdocument en het ophalen van feedback hierop
13 juli 2018 Publicatie definitief inkoopdocument
13 juli - 3 augustus Inschrijving waardegericht zorginkopen
29 oktober 2018 Eerste startbijeenkomst
20 november 2018 Publicatie definitief inkoopdocument 2.0
Januari 2019 Eerste spiegelbijeenkomst

Stap voor stap naar betere uitkomsten

Uitkomsten meten

De uitkomsten worden vanaf 2019 gemeten o.b.v. transparante indicatoren. De kosten worden inzichtelijk gemaakt door de behandelintensiteit (in minuten) als kostendrijver in kaart te brengen. De uitkomsten en kostendrijver(s) worden tussen deelnemende zorgaanbieders gebenchmarkt en op geaggregeerd niveau besproken op spiegelbijeenkomsten onder leiding van een onafhankelijke partij. Op basis hiervan maken de deelnemers verbeterplannen, welke ze in het volgende jaar uitvoeren.

Spiegelbijeenkomsten met deelnemers

De deelnemers participeren in jaarlijkse spiegelbijeenkomsten met andere deelnemers onder leiding van een onafhankelijke derde partij, waarin de benchmarkgegevens over (1) uitkomsten van zorg en (2) informatie over kostendrijvers worden gepresenteerd en besproken. Het doel van de spiegelbijeenkomsten is dat de deelnemers inspiratie opdoen om de waarde van de geleverde zorg te verhogen en potentiële verbeterpunten op te halen voor het eigen verbeterplan.

Verbetercyclus voor hogere waarde van zorg

Het centrale doel van het inkooptraject is verhoging van de waarde van zorg doordat zorgaanbieders gericht zijn op het blijven verbeteren van de zorg. Hiervoor is het opstellen van een verbeterplan door de zorgaanbieder van groot belang. In het inkooptraject wordt de deelnemers gevraagd vóór 18 februari 2019 een verbeterplan op te stellen waarin zij beschrijven hoe in 2019 aanpassingen in het zorgpad worden doorgevoerd ter verhoging van de waarde van zorg.

Heeft u een vraag? Mail ons!

Arnoud van der Geijs

Productexpert GGZ

 
   

 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.