Actuele informatie over preferentiebeleid colecalciferol

Publicatiedatum 12 november 2018

Menzis had het voornemen om met ingang van 1 januari 2019 preferentiebeleid te voeren op colecalciferol. Bij vonnis van de rechtbank Gelderland van 1 november 2018 is het Menzis echter verboden om dat preferentiebeleid te voeren. Hieronder lichten we dit nader toe.

Voorgenomen preferentiebeleid op colecalciferol

Het preferentiebeleid op colecalciferol hield in dat nog slechts één middel met een sterkte van 25.000 of 30.000 IE als preferent zou worden aangewezen. Alle overige sterkten zouden – behoudens gevallen van medische noodzaak – niet meer voor vergoeding in aanmerking komen.

Vonnis rechtbank Gelderland

Bij vonnis van de rechtbank Gelderland van 1 november 2018 is het Menzis verboden om dat preferentiebeleid te voeren. Menzis is het met dit vonnis niet eens en zal proberen het te laten vernietigen. Tot dat gebeurt geeft Menzis gevolg aan het vonnis. Dat betekent dat de invoering van het preferentiebeleid, zoals hierboven beschreven, vooralsnog wordt opgeschort.

Mocht in de toekomst toch enig preferentiebeleid worden gevoerd op colecalciferol, dan zult u daarover natuurlijk opnieuw worden geïnformeerd.

Nieuws

 • 22 oktober 2018

  Zorg voor actuele en volledige praktijkgegevens

  Helaas merken we dat nog niet alle contactgegevens van huisartsenpraktijken actueel en volledig zijn in het AGB-register. De aanvullende informatie over bijvoorbeeld het aannemen van nieuwe patiënten is slechts door 50% van de praktijken ingevuld en soms al verouderd. Dat maakt het voor patiënten lastig om goede informatie te vinden.

  lees meer

 • 22 oktober 2018

  Uitwerking Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022

  Menzis is in gesprek met uw vertegenwoordigers over de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord (HAL) 2019 t/m 2022. Hierbij bepalen we welke onderwerpen aan welke 'tafels' opgepakt moeten worden.

  lees meer

 • 19 oktober 2018

  Indexatie tarieven huisartsenzorg vanaf 1 januari 2019

  De tarieven voor huisartsenzorg worden per 1 januari 2019 geïndexeerd, volgens het afgesproken indexatiemodel. De indexering van 2,82 % geldt voor de vrije tarieven. De vaste tarieven vanaf 1 januari 2019 staan in de tariefbeschikking huisartsenzorg 2019. Een overzicht van de belangrijkste prestaties en tarieven vindt u op onze website (via de link onderaan dit bericht).

  lees meer

 • 19 oktober 2018

  Stand van zaken beloning doelmatig voorschrijven

  Vanaf 2018 heeft Menzis in samenspraak met uw vertegenwoordigers de module Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen aangepast. Op 17 september hebben we u op onze website bijgepraat over de stand van zaken. We verwachten u op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven over de verdere uitwerking.

  lees meer

 • 17 september 2018

  Beloning van doelmatig voorschrijven geneesmiddelen in 2018

  Vanaf 2018 heeft Menzis - in samenspraak met uw vertegenwoordigers - de module ‘Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen’ aangepast. De uitwerking is nog niet afgerond, maar we brengen u alvast op de hoogte van de stand van zaken.

  lees meer

 • 12 april 2018

  Declaraties voor patiënten binnen een wlz-instelling

  Eind januari heeft u via VECOZO, namens Zorgverzekeraars Nederland, een brief ontvangen over het juist declareren van zorg voor patiënten die in een Wlz-instelling verblijven en daar behandeling krijgen. Deze declaraties worden soms ten onrechte bij de zorgverzekeraar ingediend. Per 1 april 2018 wijzen de zorgverzekeraars deze declaraties bij ontvangst af. In onderstaand bericht informeren we u graag welke gegevens Menzis bij afwijzing toont, waar u de afgewezen declaraties naartoe kunt sturen en hoe u onterechte declaraties in de toekomst kunt voorkomen.

  lees meer

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy