Continue aandacht voor continuïteit van zorg

De zorginkoop van huisartsenzorg kent vele facetten, en is mede afhankelijk van de regio waarvoor zorg moet worden ingekocht. Rex van Ingen is 2,5 jaar bij Menzis werkzaam als contractmanager huisartsenzorg in de regio Groningen. In dit artikel schetst hij wat dit concreet betekent.

Continuïteit onder druk

Vanaf zijn start bij Menzis houdt hij zich vooral bezig met de problematiek van de continuïteit van (huisartsen)zorg in de regio. “De continuïteit van zorg in de regio staat behoorlijk onder druk. In Groningen zijn relatief meer oudere en solistisch werkende huisartsen die met de praktijk willen stoppen. Deze huisartsen zien zich geconfronteerd met problemen om opvolging te vinden. Die tendens is al een aantal jaren zichtbaar. Maar daarnaast heeft de regio te maken met zogenaamde ontvolking en vergrijzing. Dat heeft ook met sociaal economische ontwikkelingen te maken. Die ontwikkelingen grijpen in elkaar, waardoor de urgentie om naar toekomstbestendige zorg te kijken alleen maar is toegenomen. Deze problematiek raakt de eerstelijns- en tweedelijnszorg, maar ook de langdurige AWBZ zorg. Er zal op een andere manier naar de organisatie van zorg en welzijn gekeken moet worden. Verdwijnen er voorzieningen dan heeft dat een domino effect op de leefbaarheid binnen de hele regio.

Heroriëntatie op het zorglandschap

Voor de praktijk van alledag betekent dit dat ik, als vertegenwoordiger van de zorgverzekeraar met zorgplicht, enerzijds direct betrokken ben bij (opvolgings)problemen die hier en nu spelen en waarvoor snel oplossingen moeten komen. Daarnaast ben ik samen met diverse andere collega’s bij Menzis bezig om samen met het veld (zorgaanbieders in 1e en 2e lijn, instellingen, gemeenten) tot lange termijn oplossingen te komen om de zorg ook in de toekomst te kunnen garanderen. Die discussie wordt, vind ik, zeer constructief gevoerd met alle partijen in de regio die dit raakt. Je merkt dat het urgentiebesef volop aanwezig is. Een en ander heeft dan ook geleid tot een heroriëntatie op het zorglandschap, die we nu verder gaan uitwerken. Kort gezegd gaat het dan om sterke zorgnetwerken in de 1e en anderhalve lijn en substitutie van zorg vanuit de 2e lijn.

Gezamenlijke aanpak bij opvolgingsproblemen

Voor de zogenaamde problemen hier en nu geldt dat hoe eerder bekend is dat huisartsen willen stoppen, hoe beter daarop geanticipeerd kan worden. We kunnen dan tijdig in gesprek gaan met de huisarts in kwestie, met de Hagro, maar ook met de LHV kring en de Ros. Het vereist dat we veel eerder al analyses maken, kijken welke problemen er spelen en welke werkbare oplossingen er mogelijk zijn. Zit het hem in het (gezamenlijk) werven van een opvolger of betekent het dat er een nieuw/ander zorgnetwerk gevormd moet worden. Het betekent in ieder geval dat er creativiteit aan te pas moet komen. Vorig jaar waren er zo’n 13 echt complexe opvolgingsproblemen. Dit jaar zijn er tot nu toe 3. Die daling is mede te danken aan de “Module Continuïteitsbevordering”. Daardoor hebben we eerder zicht op wat er gaat gebeuren en kunnen we snel praktisch te werk gaan. De uitdaging blijft natuurlijk, maar complexiteit kan vermeden worden. Wat ik verder constateer is dat alle betrokkenen hierin veel meer met elkaar optrekken dan pakweg een paar jaar geleden. Die tendens juich ik van harte toe en is naar mijn mening noodzakelijk om met elkaar de zorg te kunnen blijven garanderen.”

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy