Nieuwsbrief augustus 2017

Huisartsen- en multidisciplinaire zorg

Beste relatie,

Na een wat wisselvallige zomerperiode maken we ons op voor de resterende maanden van 2017. Een periode waarin we graag met u het contract sluiten voor de huisartsenzorg voor 2018 en 2019. In deze nieuwsbrief leest u daarom meer over de definitieve wijzigingen in het contract huisartsenzorg 2018-2019 en leggen we uit hoe u een contract met Menzis kunt sluiten. We kunnen constateren dat de overeengekomen wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2018-2019, zoals eerder door ons gepubliceerd op 1 april j.l., goed aansluiten op de landelijke afspraken, die na 1 april zijn gemaakt. In deze nieuwsbrief zetten we dit voor u op een rij.

Om de contractering zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we opnieuw verbeteringen doorgevoerd in dit digitale proces. Ook hebben, net als vorig jaar, enkelen van uw collega’s onlangs in een testpanel dit proces doorlopen en daar hun feedback op gegeven. Deze feedback hebben we naast de andere verbeteringen verwerkt in het proces 2018 dat op 15 september van start gaat. Daarnaast werken we ook nog aan een virtuele instructie die half september beschikbaar is op onze website.

Natuurlijk kijken we komende periode ook verder naar de huisartsenzorg in de toekomst. Hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat patiënten de juiste zorg en ondersteuning krijgen, wetende dat de zorgvraag verandert. En de organisatie van zorg ook in beweging is. Menzis gelooft in een sterke eerste lijn en gaat samen met uw vertegenwoordigers invulling geven aan een 5 jarig convenant dat ons helpt effectief in te spelen op deze veranderingen. Ook hier geldt: hoe blijven we werken aan goede, patiëntgerichte zorg die tegelijkertijd betaalbaar blijft. We zetten dan ook graag de gesprekken daarover in het najaar voort!

Met vriendelijke groet,

Bertien Dumas
manager Inkoop 1e lijn


In deze nieuwsbrief leest u meer over:

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy