Nieuwsbrief huisartsen juni 2016

Contractering 2017 en ander nieuws

Beste relatie,

Op de drempel van de vakantieperiode willen we u in dit bulletin graag informeren over de actuele stand van zaken rond een aantal onderwerpen. In eerdere berichten is al aangegeven dat we met name vooruit willen kijken naar het langetermijnbeleid huisartsenzorg. De wens daarbij is om vanaf 2018 tot meerjarenovereenkomsten te komen. De vertegenwoordigers van de LHV kringen, Menzis en Ineen hebben op 23 mei j.l. in een constructieve sfeer ieders visie aan elkaar gepresenteerd. Natuurlijk lopen die visies op een aantal punten uiteen, maar de wil om met elkaar tot een toekomstbestendig takenpakket voor de huisarts te komen, voert de boventoon. Ook de te ontwikkelen kwaliteitsmodules is onderwerp van gesprek. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Los van de blik vooruit, heeft u wellicht gemerkt dat we ons inspannen om de afwikkeling van de afspraken over 2015 zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Per brief of via eerdere nieuwsbulletins bent u geïnformeerd over de praktische consequenties van de resultaatbeloning doelmatig voorschrijven en de compensatieregeling 2015. In dit bulletin herhalen we de hoofdpunten.

Verder leest u meer over de publicatie van het inkoopbeleid 2017, als vervolg op de publicatie op 1 april j.l. Een onderdeel hiervan betreft de indexering van tarieven voor 2017. Hieronder leest u meer over de gehanteerde methodiek.

Met het oog op het digitale contracteringsproces voor 2017 bent u al enkele malen benaderd door VECOZO. Ook al is er “slechts” sprake van verlenging van de overeenkomst voor 2017, uw tijdige actie in deze is van groot belang. Uw vertegenwoordigers hebben gestuurd op verbetering in het proces en zijn het eens met de overwegingen om het Zorginkoopportaal van VECOZO te kiezen. We verzoeken u dan ook vriendelijk maar met enige klem om gevolg te geven aan de reminders van VECOZO en uw certificaat tijdig aan te vragen.

Tenslotte wens ik u allen een mooie zomer toe!

Met vriendelijke groet,

Bertien Dumas,
manager Zorginkoop 1e lijn

In deze nieuwsbrief:

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy