Nieuwsbrief huisartsen

September 2015

Voorwoord

Nu de zomer echt voorbij is en het najaar voor de deur staat, kijken we graag met u vooruit naar het nieuwe kalenderjaar. Op dit moment wordt op landelijk niveau intensief overleg gevoerd om tegemoet te komen aan de door huisartsen geuite bezwaren in het manifest Het Roer Moet Om. In drie werkgroepen bestaande uit afvaardiging van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten wordt samen met andere partijen als ACM en NZa gesproken over drie onderwerpen: ‘Samenwerking en Gelijkwaardigheid’; ‘Bureaucratie en Administratieve Lasten’ en ‘Kwaliteit’. Met alle partijen is afgesproken dat u hierover door uw eigen beroepsgroep nader geïnformeerd wordt. Vanzelfsprekend houden we met elkaar de vinger aan de pols om aan de gemaakte afspraken regionale invulling te geven.

Menzis heeft vorig jaar met alle huisartsen tweejarige overeenkomsten gesloten voor de basishuisartsenzorg. Ook zijn met samenwerkings-verbanden veelal meerjarenafspraken gemaakt over o.a. de ketenzorg. Dat betekent dat het contract dat u met ons heeft gesloten geldig is tot en met december 2016. Voor enkele modules hebben we met elkaar éénjarige overeenkomsten afgesloten.

Als u in 2015 deelnam aan een POH-S Module of een voorbereidingsmodule ouderenzorg, dan heeft u het afgelopen jaar te maken gehad met een overgangsregeling. Dit jaar hebben we de financiering van ouderenzorg (POH-S en POH-O) aangepast, zodat dit meer in overeenstemming is met de toenemende vraag naar zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk. De nieuwe modules hebben we vormgegeven in nauw overleg met afvaardiging van de huisartsen en LHV-kringen uit onze kernwerkgebieden. Net als u is het ook onze wens om meerjarenafspraken met elkaar te maken. Dit wordt ons helaas niet altijd gemakkelijk gemaakt door de vele wijzigingen die op u en ons afkomen. Ondanks deze onzekerheden bieden we u de mogelijkheid om met ons voor de modules POH-S en Integrale zorg voor kwetsbare ouderen vanaf 2016 driejarige afspraken te maken. In deze nieuwsbrief lichten we het contracteerproces per module toe.

Tot slot infomeren we u dat per 1 september Joris van Eijck de nieuwe directeur Zorg is van Menzis. Joris volgt daarmee Ria Stegehuis op, die vanaf 1 oktober start als voorzitter van de Raad van Bestuur van Cosis, een organisatie voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking.

We kijken ernaar uit om met u ook in 2016 de samenwerking aan te gaan.

Met vriendelijke groet,
Bertien Dumas,

Manager Zorginkoop eerste lijn

Lees meer over

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy