Doelmatig voorschrijven 2016-2017 en beleid 2018-2019

Nieuwsbrief juni 2017

Recent bent u met een brief geïnformeerd over de uitkomsten doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen 2016 en hoe u de beloning kunt declareren. Hier vindt u de toelichting op de afhandeling toelichting doelmatig voorschrijven 2016.


In 2017 continueert Menzis resultaatbeloning doelmatig voorschrijven voor de huisartsenzorg zonder grote wijzigingen t.o.v. 2016. Deze beloning vindt plaats in 2018 over dezelfde indicatoren zoals afgesproken in 2016.

Nieuw beleid 2018 en 2019

Vanaf 2018 heeft Menzis in samenspraak met uw vertegenwoordigers de module resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen aangepast. Deze aangepaste resultaatbeloning draagt beter bij aan het farmacotherapeutisch resultaat. Daarnaast kunt u zich beter herkennen in de uitkomsten, heeft u meer sturingsmogelijkheden en minder administratieve lasten.

Uit onderzoek blijkt ook dat er regionale verschillen zijn in het voorschrijven van geneesmiddelen. Daarom is er in de module meer aandacht voor regionale speerpunten om het voorschrijfbeleid te verbeteren.


De veranderingen voor 2018 op een rij:

 1. Formularium gericht voorschrijven
  Uitkomsten en beloning zijn gericht op formularium gericht voorschrijven met ondersteuning van een Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) i.p.v. IVM indicatoren en generieke indicatoren gebaseerd op aflevergegevens van de apotheek. Het EVS bevat ook niet-medicamenteuze adviezen en voorlichting voor de patiënt om therapietrouw te verbeteren en medicijngebruik te verminderen. Van huisartsen wordt verwacht deze adviezen te geven ten einde een optimaal farmacotherapeutisch resultaat te bereiken.
 2. Regionale speerpunten in het FTO
  U maakt in het farmacotherapeutisch overleg (FTO) afspraken om het voorschrijfbeleid op de regionaal bepaalde speerpunten te verbeteren. In samenspraak met uw vertegenwoordigers, stelt Menzis jaarlijks regionale speerpunten vast met behulp van de uitkomsten van de IVM-indicatoren, GIP-analyses en/of declaratiegegevens van Menzis. Zodra deze bekend zijn, wordt u hierover geïnformeerd.
 3. Verkorte meetperiode
  De periode van meten is aangepast zodat u in het betreffende kalenderjaar kan worden uitbetaald:

  • meetperiode 1: 1 januari 2018 - 30 juni 2018, met uitbetaling eind 2018;
  • meetperiode 2: 1 juli 2018 - 30 juni 2019, met uitbetaling eind 2019.
 4. Huisartseninformatiesysteem (HIS) als bron
  U levert gegevens aan uit het huisartseninformatiesysteem (HIS) zodat de uitkomstmaat bepaald kan worden. De werkwijze van data-extractie uit het HIS, de berekening van de uitkomstmaat en aanlevering van de uitkomstmaat aan Menzis wordt door de LHV, HIS-leveranciers en Menzis nader uitgewerkt. Meer informatie over formularium gericht voorschrijven kunt u bekijken op de website van de LHV

In deze nieuwsbrief leest u meer over:

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy