Nieuwe betaaltitels organisatie & infrastructuur

Nieuwsbrief juni 2017

Er is een bestuurlijk akkoord bereikt over de Organisatie en Infrastructuur. Per 1 januari 2018 komen er 4 nieuwe betaaltitels om de organisatie en infrastructuur (O&I) te financieren. We verwachten dat de NZA begin juli de volgende 4 prestaties publiceert:

  • Praktijkmanagement
    Menzis biedt al jaren een vergoeding voor aanvullend praktijkmanagement. Praktijkmanagement krijgt nu ook een zichtbare plaats in segment 3 van de beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Huisartsenpraktijken kunnen via de module praktijkmanagement een aanvullende ondersteuning van een praktijkmanager aanvragen. Hierdoor kan de huisarts zich concentreren op de directe patiëntenzorg terwijl de praktijkmanager zorg draagt voor de praktijkorganisatie en samenwerking met lokale ketenpartners vorm geeft.
  • Ondersteuning ketenzorg
    Via de prestatie Ondersteuning ketenzorg is het mogelijk om de kosten van de organisatie en infrastructuur voor ketenzorg DM2, COPD, VRM en Astma separaat te vergoeden via een vergoeding per ingeschreven verzekerde. De zorgcomponent van ketenzorg wordt dan via de keten-dbc gefinancierd. Samenwerkingsverbanden kunnen hierover afspraken maken met de voor hun bekende regiomanager.
  • Prestatie Wijkmanagement en prestatie Regiomanagement
    Voor het financieren van de overige O&I ontwikkelt de NZa twee betaaltitels. Afhankelijk van de grootte van de populatie kan de O&I gefinancierd worden via de prestatie “wijkmanagement” of via “regiomanagement”, beiden via een vergoeding per ingeschreven verzekerde. 

Menzis wil graag met samenwerkingsverbanden afspraken maken over projecten die de potentie hebben om zorgkosten te beheersen en uitkomsten van zorg te verbeteren. De organisatie en infrastructuur die nodig is om deze projecten succesvol uit te voeren kunnen via de prestaties “wijkmanagement” of “regiomanagement” gefinancierd worden. Samenwerkingsverbanden kunnen hierover met de regiomanager afspraken maken. Per situatie wordt bekeken of de prestatie “wijk- of de prestatie “regiomanagement” het beste past. 


In deze nieuwsbrief leest u meer over:

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy