Bevindingen testpanel VECOZO

Nieuwsbrief september 2016

Een zevental huisartsen namen op verzoek van Menzis op 11 juli jongstleden zitting in een zogenaamd testpanel. Dit panel werd in de gelegenheid gesteld feedback te geven op het digitale contracteerproces 2017 via VECOZO. De feedback betrof met name de gebruikersvriendelijkheid, het systeem en teksten/begrippen. Zo bleken begrippen soms niet helder, op onderdelen wilde men de instructies juist iets korter of directiever. Van de door hen geopperde verbeterpunten hebben we bijna de helft direct kunnen aanpassen. Voor een vijftal punten zijn bij VECOZO wijzigingsverzoeken ingediend voor realisatie ten behoeve van de contractering 2018. Een aantal verbeterpunten konden (nog) niet worden gerealiseerd omdat deze vergaande technische aanpassingen vergen of omdat ze betrekking hebben op reeds gemaakte keuzes in het inkoopbeleid. Het was een zeer constructieve avond die we als bijzonder prettig en nuttig ervaren hebben ervaren!

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy