Nieuwe prestatie Eerstelijns verblijf (ELV)

Nieuwsbrief september 2016

Vanaf 1 januari 2017 valt de bekostiging van eerstelijns verblijf (ELV) binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorgverzekeraars moeten de zorg voor eigen verzekerden per 2017 landelijk inkopen, waar dat voorheen regionaal door de zorgkantoren werd gedaan.

Wat is ELV en wat is er anders vanaf 2017?

ELV is verblijf dat in de eerste lijn kan plaatsvinden omdat er geen noodzaak is tot medisch specialistische zorg en omdat de inschatting is dat er op korte termijn herstel te verwachten is met terugkeer naar de eigen omgeving, dan wel dat er een levensverwachting van korter dan drie maanden is. Deze vorm van verblijf bestond al binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en werd gecontracteerd door het zorgkantoor. De bekostiging ervan wordt per 1 januari 2017 overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De contractering zal worden uitgevoerd door de Zorgverzekeraar.

Indicatiestelling

Voorheen werd de indicatiestelling door het CIZ gedaan, vanaf 1 januari 2017 zal de huisarts de inschatting maken of iemand in aanmerking komt voor een eerstelijns verblijf. De huisarts neemt daarbij de kenmerken van de patiënt, de hulpvragen en de thuisomgeving mee in zijn overweging. De medische noodzaak voor opname is, algemeen gesteld, aanwezig als er sprake is van een instabiele (zorg)situatie of een situatie die zonder adequaat toezicht en zorg instabiel kan worden.

Contractering

De huisarts kan patiënten zeven dagen per week doorverwijzen naar een zorgaanbieder voor eerstelijns verblijf. De wijkverpleegkundige of een specialist ouderengeneeskunde kan u hierbij ondersteunen. Zij moeten aangeven dat thuis wonen voor de patiënt niet meer mogelijk is. Alleen een signaal vanuit de familie van de patiënt is onvoldoende.

Om de overheveling zo soepel mogelijk te laten verlopen kiest Menzis ervoor om bestaande ELV-zorgaanbieders te contracteren en het beleid inhoudelijk niet aan te passen. Uiterlijk 19 november is via de Menzis Zorgvinder inzichtelijk welke zorgaanbieders ELV gecontracteerd zijn.

Financiering huisartsenzorg

Als u in 2017 huisartsenzorg levert aan patiënten die verblijven in een setting voor eerstelijnsverblijf, dan kunt u deze huisartsenzorg apart declareren. De NZa heeft 4 nieuwe verrichtingen opgenomen in de nieuwe tariefbeschikking.

  • Huisartsenzorg eerstelijns verblijf, dag korter dan 20 min
  • Huisartsenzorg eerstelijns verblijf, dag 20 min en langer
  • Huisartsenzorg eerstelijns verblijf, anw korter dan 20 min
  • Huisartsenzorg eerstelijns verblijf, anw 20 min en langer

Voor het leveren van intensieve zorg aan terminale patiënten of patiënten met een bepaald CIZ- profiel die tijdelijk verblijven bij een ELV-zorgaanbieder, kunnen huisartsen de verrichting Intensieve zorg declareren. 

 

Meer informatie over eerstelijnsverblijf en de voorwaarden voor het declareren van de verrichtingen kunt u vinden in het inkoopbeleid bijlage 2 M&I-verrichtingen en in de toelichting ELV- huisartsenzorg.

 

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy