Proces contractering 2017

Nieuwsbrief september 2016

Voor het contractjaar 2017 vindt het aanbod van de basisovereenkomst plaats vanuit VECOZO evenals de aanvullende modules. De eerder overeengekomen contracten POH-S en integrale zorg voor kwetsbare ouderen lopen door tot 1 januari 2018. Voor beide modules is het hebben van een basisovereenkomst 2017 van belang, omdat de basisovereenkomst ten grondslag ligt aan deze modules.

 

De volgende modules kunnen worden opgenomen als addenda bij de Overeenkomst basishuisartsenzorg 2017:

  • POH-GGZ
  • POH-S
  • Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven
  • Resultaatbeloning service en bereikbaarheid
  • Resultaatbeloning Menzis indicatoren
  • Stoppen met Roken
  • Praktijkmanagement

Wijzigingen aanvragen

Menzis biedt via het Zorginkoopportaal VECOZO de mogelijkheid om ieder kwartaal aanvragen en wijzigingen door te geven in de modules huisartsenzorg 2017. Eventuele wijzigingen kunt u aangeven in de VECOZO uitvraagmodule. De aanvraag of wijziging kan tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de eerste dag van het volgende kwartaal doorgegeven worden. Daarna kunt u vanaf de eerste dag van het volgende kwartaal rechtstreeks uw geleverde zorg declareren bij Menzis.
Let op: wijzigingen over het laatste kwartaal 2016 kunt u uiterlijk op 16 september 2016 indienen. 

Indexering POH-S

Net als voorgaande jaren, zal ook dit jaar het tarief voor de module POH-S worden geïndexeerd. Zorgaanbieders die deze module voor de periode 2016-2018 hebben gecontracteerd en hierin geen wijzigingen voor 2017 wensen, ontvangen in het 4e kwartaal 2016 via VECOZO een overeenkomst met geïndexeerd tarief. De overeenkomst met het geïndexeerde tarief wordt u aangeboden nadat u de basisovereenkomst heeft aangevraagd. U ontvangt automatisch een bericht van VECOZO wanneer deze overeenkomst voor u is klaargezet. Vervolgens dient u deze overeenkomst te accorderen om aan te geven dat u instemt met het geïndexeerde tarief.

Wijziging POH-S i.v.m. start nieuwe ketenzorg

Wilt u de module POH-S wijzigen in verband met het starten van nieuwe ketenzorg per 1 januari 2017, maar heeft u uw geïndexeerde tarief nog niet ontvangen. Gaat u dan uit van het laatste gecontracteerde tarief. De door u doorgegeven wijziging wordt door Menzis gecontroleerd. In uw nieuwe overeenkomst zal rekening worden gehouden met het geïndexeerde tarief en de door u doorgegeven wijziging. Aan de hand van een automatisch bericht van VECOZO wordt u erop geattendeerd wanneer deze overeenkomst voor u is klaargezet. We vragen u deze overeenkomst te accorderen om aan te geven dat u instemt met het geïndexeerde tarief.

Wijziging POH-S i.v.m. start module integrale zorg kwetsbare ouderen

Wilt u de module POH-S wijzigingen in verband met deelname integrale zorg voor kwetsbare ouderen per 1 januari 2017, maar heeft u uw geïndexeerde tarief nog niet ontvangen? In dat geval wordt uw nieuwe tarief berekend op basis van de opgegeven antwoorden. U heeft hiervoor niet de overeenkomst met het geïndexeerde tarief nodig. Zodra de antwoorden door Menzis gecontroleerd zijn, ontvangt u een overeenkomst op basis van de door u opgegeven antwoorden. We vragen u deze overeenkomst te accorderen om aan te geven dat u instemt met het voorgestelde tarief.

Belangrijke data en mijlpalen contracteerproces huisartsenzorg

augustus - september

Toegang tot Zorginkoopportaal VECOZO
Het hebben van de juiste autorisatie is noodzakelijk om het Zorginkoopportaal van VECOZO te gebruiken. Op dit moment is inmiddels meer dan 60% in het bezit van de juiste autorisatie. Mocht u nog niet de juiste autorisatie hebben aangevraagd, dan verzoeken we u dit zo spoedig mogelijk te doen. Lees meer over autorisatie voor VECOZO

15 september Start contractering huisartsenzorg 2017
U ontvangt een e-mail van VECOZO met de uitnodiging voor de start van de contractering huisartsenzorg 2017.
16 september Wijziging contract huisartsenzorg 2016
Het wijzigingsverzoek voor het 4e kwartaal 2016 kan tot 16 september 2016 bij Menzis worden ingediend.  
15 september -
1 november
Bekendmaking geïndexeerd tarief POH-S via VECOZO  
7 november Afronding contractering huisartsenzorg 2017
                         

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy