Totstandkoming inkoopbeleid 2015-2016

Gezamenlijke toekomstvisie

In 2013 hebben de 4 huisartsenkringen en Menzis een gezamenlijke toekomstvisie opgesteld omtrent het zorglandschap huisartsenzorg voor 2013 – 2017. Deze visie sluit aan op de gemaakte afspraken in het hoofdlijnenakkoord eerstelijnszorg en vormt het uitgangspunt voor het inkoopbeleid huisartsenzorg 2015 - 2016 van Menzis.

Het inkoopbeleid bevat de volgende kernelementen:

  • Toekomstbestendige huisartsenzorg binnen de geïntegreerde eerstelijnszorg,
  • Zorgkostenreductie door middel van zorgvernieuwingen gericht op doelmatigheid en/of substitutie,
  • Meer eigen verantwoordelijkheid en zelfmanagement voor de patiënt,
  • Verschuiven van solistisch naar multidisciplinair werken,
  • Een regionale aanpak om juist de afstemming tussen tweede lijn (MSZ en GGZ), eerste lijn, gemeenten/WMO en langdurige zorg te realiseren,
  • Nieuw bekostigingssysteem: segmentenmodel.

Consultatierondes

In mei 2014 hebben er enkele consultatierondes plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de huisartsen, Ineen, GEZ centra en zorggroepen. Tijdens deze consultatierondes zijn de voorlopige contouren van ons inkoopbeleid besproken. En is ingezoomd op de nieuwe huisartsen financiering met de 3 segmenten:

  • Segment 1: Basisvoorziening Huisartsenzorg incl. POH-GGZ
  • Segment 2: Programmatische multidisciplinaire zorg (DM2/VRM, COPD/Astma en GEZ Module)
  • Segment 3: Resultaatbeloning en Zorgvernieuwing

Inkoopbeleid

Half juli heeft de NZa de definitieve beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg bekend gemaakt, incl. NZa Tariefbeschikking. Op basis hiervan wordt op dit moment hard gewerkt om ons definitieve inkoopbeleid huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2015 - 2016 vorm te geven. Begin september 2014 is het inkoopbeleid beschikbaar op onze website.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy