Verwijzing Osteoporose Medisch Centrum

Forse kosten voor de patiënt

We constateren dat huisartsen op grote schaal verwijzen naar een zorgaanbieder waarmee Menzis geen contract heeft gesloten. Het betreft verwijzing naar het Osteoporose Medisch Centrum (OMC). Het OMC is een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC met AGB code 22227171)) en biedt op landelijke schaal de mogelijkheid aan de bij de huisartsen ingeschreven patiënten, te screenen op Osteoporose. Hiervoor hoeft de huisarts slechts de ingeschreven patiëntenpopulatie te doorzoeken op patiënten met een potentieel hoger risico, waarna de huisarts deze patiënten voor diagnostische screening (en beoordeling) kan doorverwijzen naar het OMC.

Voor deze diagnostische screening, ook wel DEXA onderzoek genoemd, heeft het OMC door het hele land ‘de osteoporose bus’ rijden. OMC biedt daarmee deze onderzoeksmogelijkheid aan, direct naast de huisartsenpraktijk. Dit zou heel effectief en ook aantrekkelijk voor uw patiënten kunnen zijn, maar wij hebben geconstateerd dat dit in ieder geval vanuit financieel perspectief, zeker niet altijd het geval is.

Menzis heeft geen contract met OMC

Menzis, maar ook andere zorgverzekeraars, hebben OMC niet gecontracteerd. Een van de redenen hiervoor is dat OMC voor deze screening een DBC Zorgproduct opent en deze bij de zorgverzekeraar en bij de patiënt in rekening brengt. Deze DBC heeft ten eerste een veel hogere prijs dan een individueel DEXA-onderzoek bij gecontracteerde zorgaanbieders die deze screening ook kunnen uitvoeren en ten tweede is het onwenselijk vanuit het perspectief van zorgkosten om onnodig een DBC te openen terwijl de huisarts ‘hoofdbehandelaar’ is.

Financiële gevolgen voor uw patiënt

Omdat Menzis geen contract heeft met het Osteoporose Medisch Centrum, stuurt deze zorgaanbieder de rekening naar uw patiënt. Vervolgens dient uw patiënt de nota in bij Menzis. Uw patiënt ontvangt een maximum vergoeding van Menzis. Het verschil tussen het notabedrag en de vergoeding van Menzis is voor rekening van uw patiënt. Ook komt de zorg ten laste van het eigen risico van de patiënt.

Menzis ontvangt veel klachten

Wij ontvangen veel klachten van onze klanten over de doorverwijzing naar OMC. Klanten hebben de indruk dat zij meedoen aan een bevolkingsonderzoek waar geen kosten aan zijn verbonden. Vervolgens worden mensen geconfronteerd met een nota die ten laste van het eigen risico komt. Omdat Menzis geen contract heeft met OMC wordt slechts een deel van de nota vergoed. Voorts is uit klachten van verzekerden gebleken dat OMC de patiënten vooraf niet duidelijk informeert over de mogelijke extra kosten.

Verwijzen naar gecontracteerde zorgaanbieders

Indien huisartsen patiënten bij verdenking van osteoporose volgens de ‘NHG-Standaard Osteoporose’ verwijzen naar een gecontracteerde zorgaanbieder, bijvoorbeeld het huisartsenlaboratorium of het ziekenhuis in de buurt, dan wordt de declaratie volledig vergoed en hoeft de patiënt niets bij te betalen, behoudens het wettelijke en vrijwillige eigen risico. Het staat u natuurlijk vrij om te verwijzen. Echter vragen we u in het belang van uw patiënten en de beheersing van de zorgkosten in Nederland in het vervolg met bovenstaande informatie rekening te houden.

Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft, kunt u mailen naar huisarts@menzis.nl

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy