Voetzorg in 2015

Wijziging

Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe prestaties voor voetzorg aan patiënten met diabetes mellitus. Deze door de NZa vastgestelde prestaties zijn gebaseerd op de zorgmodule “preventie diabetische voetulcera 2014”. Deze module is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) in samenwerking met Provoet, de brancheorganisatie voor pedicures. Voor de vergoeding van DM voetzorg uit de Basisverzekering is de indeling in één van de 4 zorgprofielen leidend. 


Wat is basis verzekerde zorg en wat niet?
  • Zorgprofiel 1, zoals omschreven in de Zorgmodule Preventie Diabetisch Voetulcera (2014) valt buiten de basisverzekerde zorg met uitzondering van het jaarlijks gericht voetonderzoek, bestaande uit anamnese, onderzoek en risico-inventarisatie. 
  • Zorgprofiel 2, 3 en 4 vallen onder de basis verzekerde zorg.
De wijzigingen in 2015 hebben niet alleen consequenties voor voetzorg buiten de keten maar ook voor een deel van de voetzorg die binnen de integraal bekostigde keten voor patiënten met diabetes type 2 valt. Zorgprofiel 1 werd in 2014 volledig ingekocht in de keten, maar maakt in 2015 geen onderdeel meer uit van de basisaanspraak. Het jaarlijks gericht voetonderzoek door de podotherapeut valt in 2015 wel binnen de ketenafspraken die in het kernwerkgebied van Menzis zijn gemaakt.

Contractering voetzorg binnen en buiten de keten
Voetzorg voor patiënten met diabetes mellitus is bij voorkeur onderdeel van het multidisciplinaire ketenzorgaanbod zoals zorggroepen en gezondheidscentra deze bieden. Voor patiënten die geen gebruik (kunnen) maken van ketenzorg (Type 1 DM) of in situaties waar voetzorg niet is opgenomen in het ketenzorgaanbod, heeft Menzis voetzorg bij podotherapeuten gecontracteerd. De gecontracteerde podotherapeuten zijn te vinden op de Menzis Zorgvinder.

Declaratie
Indien de zorg onderdeel uitmaakt van diabetesketenzorg, lopen de declaraties altijd via de zorggroep of gezondheidscentra. Wanneer de podotherapeut voetzorg rechtstreeks declareert bij de zorgverzekeraar ontvangt de podotherapeut, afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel, een vaste vergoeding voor iedere patiënt die bij hem/haar bekend is. Dit is ongeacht het aantal behandelingen omdat sommige patiënten meer zorg nodig hebben dan andere patiënten om hetzelfde doel te bereiken. Van het bedrag dat de podotherapeut ontvangt, betaalt deze vervolgens de kosten aan een pedicure als deze is ingeschakeld binnen het behandeltraject. De pedicure declareert de zorg niet bij Menzis of de verzekerde: de declaratie verloopt via de podotherapeut.

Informatievoorziening aan klanten
Voor een aantal verzekerden kan de wijziging in 2015 aanzienlijke inhoudelijke consequenties hebben. Dat geldt specifiek voor diabetespatiënten met zorgprofiel 1. Voor alle diabetespatiënten die geen ketenzorg ontvangen, geldt daarnaast dat in 2015 alleen de kosten van de podotherapeut vergoed worden. Menzis zal haar verzekerden hierover nog nader informeren. Wij verzoeken u echter als zorgaanbieder ook zelf de verzekerden met diabetes zorgvuldig in te lichten. Toelichting betreft het deelnemen aan ketenzorg of het verwijzen naar gecontracteerde podotherapeuten bij afwezigheid van ketenzorg. Dit om te voorkomen dat uw patiënt en onze verzekerde zich voor onnodige kosten gesteld ziet. Menzis heeft geen vergoeding voor voetzorg aan diabetespatiënten opgenomen in haar aanvullende verzekeringen.

Meer informatie over de zorginkoop van voetzorg in 2015 kunt u raadplegen op onze website.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.